2017. júl 05.

Irka-firka

írta: Kormos Rebeka
Irka-firka

Vendég írónk, Bacskovszky Nóra rajztanár, az elhivatott pedagógusok táborából.
Cikkében olyan jelképekről olvashatunk, amelyek a kisgyermeki rajzok visszatérő elemei. Több, mint 25 éve forgatom a Hoppál Mihály - Jankovics Marcell - Nagy András - Szemadám György közös, Jelképtár című könyvét. Gondoltátok volna, hogy 7-dik kiadásban lehet ma kapni ezt a művet? Mondhatjuk, hogy a jelképkutatás reneszánszát éli, így vendég bloggerünk írása, helyesen a legapróbbaknál kezdi.

Léda, az én másfél éves lányom. Hál' Istennek gyerekrajzok között tölthettem életem jelentős részét, szenvedélyesen szeretem és kutatom a gyerekrajzok üzenetét. Egyik kedvenc témám a szimbólumok, ősképek, archetípusok, melyek sűrítve tartalmazzák a valóság lényegét. Megdöbbentő, hogy milyen gazdag útravalót kapunk az életünkhöz, amivel később nem élünk. Ezek az ősképek olyan velünk született alapképletek, melyek segítenek a világban tájékozódni, a legfontosabb dolgokat megérteni, lelkünket ráhangolni a különböző életfeladatokra, segít életvitelünk, életutunk előrelendítésében, konfliktusaink feldolgozásában. Erről szól a mostani cikkem, a kisgyerekek firka elemeinek bemutatásán keresztül.

irka.jpg

Rhoda Kellog, amerikai pszichológus több ezer 2-3 éves gyerek rajzainak a vizsgálata alapján 20 alapfirkát különböztetett meg. Azt tapasztalta, hogy ugyanazokat az alakzatokat hozzák létre firkáikban a gyerekek a Föld különböző pontjain. Megfigyelte, hogy a világ minden táján nagyon hasonló rajzfejlődési utakat járnak be, rajzaikon bizonyos alapformák mindenhol megjelennek, kultúráktól, társadalmi fejlettségi foktól függetlenül is, egyetemesen. Az összes írott szimbólum (nem csak a latin ABC-ben, de a világ összes írásában, legyen az akár japán, kínai, arab) levezethető ebből a 20 alakzatból.

irka2.jpg

Csak későbbi életkorokban jelenik meg a rajzokon fokozatosan a kulturális, társadalmi hatás. Megdöbbentő az, hogy e korai univerzális firka alakzatok megegyeznek az emberiség legalapvetőbb, legősibb vizuális szimbólumaival. (Nap, mandala, életfa, léleklajtorja stb.) Úgy tűnik, hogy e korai gyermekrajz-alakzatok, szimbólumok egyetemesek, hozzátartoznak az emberi lélek természetéhez.

A 10-14 hónapos gyerekek még gyakran úgy rajzolnak, hogy máshová figyelnek, miközben mozgatják a rajzeszközt a papíron. Rövid ideig figyelnek csak a rajzolásra, és inkább "vállból" rajzolnak. A mozgás, maga az élmény fontos a számukra, nem a kép. 14-18 hónaposan a gyermek ténylegesen felfedezi a kéz mozgása és a papíron hagyott vonalak közötti összefüggést, azonban a felnõtt számára még mindig irányítatlannak tűnik a rajzolás.
A gyermekek legelső 1-2 éves kor között megjelenő firkái már üzenetet hordoznak, nem összevissza-vonalak, hanem már bizonyos struktúrákat alkotnak. 3 alapszimbólumot nézzünk meg közelebbről: a fészek-, a szálka- és a pont motívumot. Szerk.: jobbról-balra haladva.irka12.JPGAz egyik ilyen alaptípus a fészekfirka, ami az anyaöl, az anyaméh, a védelem, a bentiség, a megóvó, megtartó, életet tápláló szeretet megidézője a gyermek számára. A fészekfirka, a körfirka képesek ennek a globális egységnek a megjelenítésére, kifejezésére, hiszen a kör a teljesség, az osztatlan egész jelölője. Molnár V. József a rovásírás N hangjához hasonlítja ezt a formát: ".... a növényt idézi és a nőt, aki mikoron méhében az új életet hordja, ekképpen növekedő, s a Hold is ilyen, amint telik, amint növeli, neveli a határt, mindent, ami növény. A Hold, a földi nedvesség úrasszonya.
irka6.jpg

A következő alapkarakter az úgynevezett szálkafirka, vagy lengőfirka. Ezek használata indulatot gerjeszt a kisgyermekben. A világba hatolást a világ felfedezését idézik meg bennük. Néha annyira indulatba tud jönni a gyermek tőle, hogy még a rajzlapot is átszakítja firkálás közben, gesztusokkal teli világa a vitalitást idézi fel. Molnár V. József a rovásírás SZ hangjához hasonlítja ezt a formát: " Az „Sz” hang jelölője formájából következően a lehető legpontosabban „rögzíti” azt a hangot, amelynek jelölésére kiválasztott –szinte sziszeg... szár (valaminek a szára), hogy száll (fölszáll, miképpen a pacsirta, a „se nem kicsi, se nem nagy madár, amely éppen akkora, hogy az eget a földdel összekötheti”, szál (egyenes), szálka, szőr, szög, szúr, szél (szárító, illetve széle valaminek vagy szöglete), száraz, szikes, szikár..., hogy férfi, apa, s egyben atya-természetű, mint a „száraz”-zal (sugárral) teremtő Nap, illetve a szellemmel (igével) teremtő Atya. "
irka7.jpg
A harmadik alapkaraktere a firkáknak a pont. Ennek nyomhagyása történhet indulatos módon, hogy a gyermek csak úgy odavágja a pontot, hogy a ceruza ráadásul még el is csúszik, erőteljes nyomot hagyva. A pont másik nyomhagyási módja a kisgyermeknél, amikor "órákig" rajzolja, sűríti azt, vagy nagyon kicsiny köröket, foltokat rajzolgat óvatosan, egy erősen koncentrál, egyfajta időtlenségbe feledkezve bele. A pillanatban az időn kívüliség sűrűsödik. A pont mindkét kifejezési módjában a pillanatot éli át a kisgyermek, egyben saját "magállapota" is megidéződik. 

Két és fél- három éves kor környékén a gyerekek egyesítik rajzaikban ezt a három alapfirka-karaktert: a világ szimbolikus teljességét, a körkeresztet, a mandalát jelenítik meg. 
irka8.jpg

A kör és a kereszt együtt rovásírásunkban az „F” hang jele, amely a szárazból és a nedvesből, a Napból és a Holdból, férfiből és nőből tevődik össze (az "N" és az "Sz" hang együtt). E forma az organikus műveltségben az ókortól napjainkig a Földet és a Mindenséget jelöli, a teremtett világ beszédes modellje.
irka9.jpg

A körkereszt ősidők óta az egész földön megtalálható az emberiség kultúrájában, nem csak a keleti vallásokban, hanem már az ősember művészetében, a törzsi művészetben, a népművészetben, és a kereszténység szimbolikájában is.
irka10.jpgforrás: www.csontvarystudio.hu

Korondi tányér Páll Antalné munkája A körkereszt, mint tér-idő modell

A mandala teljességet, egységet fejez ki, a világ alapvető tér-idő-szerkezetét, egységét, önmagába visszatérő mozgását, például a tavasz, nyár, ősz, tél változásait; a napszakokat: reggel, dél, este, éjszaka; az ember életkorszakát: a gyermekkor, a felnőttkor, az öregkor, a halál és a túlvilág. „Az emberiség ősidők óta, ha valami egységet, teljességet, befejezettséget akart kifejezni, ilyenkor rendszerint a négyesség - és körszimbólumokat használta.” (C. G. Jung)

Rhoda Kellogg óta számtalan kutató figyelte meg, hogy az ősi mandalából, a körkeresztből – mint világ egészből – bomlik ki, differenciálódik a gyermek rajzaiban a nap, az ember, a ház, a fa, virág, állat stb. ábrázolása, mint egy pontból kiinduló teremtés, világkeletkezés folyamata.
irka11.jpgforrás: www.csontvarystudio.hu

"Az egyenlő szárú kereszt egyenes szakaszainak metszésében „irracionális pont” létesül: a középpontban az áttételesen jelen való Teremtő „mutatja meg” magát. "Az egyenlő szárú kereszttel osztott kör a gyermek számára a teremtő, a kitüntetett középpont, amelyből minden más rajz következik. Az Ige (kereszt) és az őt befogadó, kihordó világra szülő anyaöl (kör) neveli, növeli rajzos kedvét, adja biztonságát a formák számlálhatatlan változatában. Rajzai tanúsága szerint minden gyermek „ismeri” a valóságot – bárhol is születik a világra –, „tudja”, lelke hordozza e tudást, hogy a tér-idő kerekségének csillagnyi másságában egyazon Ige működik. Gandhi szerint, ami: A gőgös ember számára hozzáférhetetlennek látszanak, az ártatlan gyermek számára pedig nagyon is elérhetők.” "

Felhasznált irodalom és hivatkozások:
Platthy István: Az eredendő kifejezésmód-A korai gyermekrajz-fejlődési folyamat összehasonlító elemzése az én érzetek alakulásával és az ősi képzetekkel
Molnár V. József: Ég és föld ölelésében
www.csontvarystudio.hu

Nóra további írásait a karmakitchen22.blogspot.hu oldalon olvashatjátok.
Ajánljuk figyelmetekbe a Mese, mese, mátka... című cikkét.

Aki nem hiszi, járjon utána!

Pompás Napok csapatával várjuk jelentkezésetek és megkereséseiteket akár felnőttként érdeklődtök, akár gyermekeiteket szeretnétek mesei élményekhez juttatni. Pedagógusképzésekkel, felnőtt meseműhelyekkel, interaktív mesés alkalmakkal és hagyományőrző programokkal akár házhoz is megyünk. 
Írjatok a pompasnapok@pompasnapok.hu címre, hogy személyre szabott programot alakíthassunk ki!

Előadásainkra, képzéseinkre várjuk a szülőket, pedagógusokat, gyerekekkel foglalkozó szakembereket, meseszerető felnőtteket.

További inspirációért látogassátok meg Mesetárunkat és Játéktárunkat!

Ajánljuk figyelmetekbe kiadványainkat, amelyekben kidolgozott mesefeldolgozásokat találtok. Az elektronikus módszertani anyagok az intézményi keretekhez illeszkednek és segítik az óvodás és kisiskolás korosztállyal való foglalkozást.

logo.jpg

Kövessetek minket Facebook oldalunkon is!

Látogassátok meg weboldalunkat: www.pompasnapok.hu

Érdemes csatlakoznotok szakmai közösségeinkhez, ahol óvodás és kisiskolás korosztályok számára népi játékokkal és népmesékkel kapcsolatban kérhettek tanácsot vagy oszthattok meg tapasztalatokat. 

Szólj hozzá

gyerekrajzok Bacskovszky Nóra vendég blogger fészek rajz szálka rajz pont rajz jelképtár