Pompás Napok

NEVELÉS JÁTÉKKAL ÉS MESÉVEL

2018. dec 12.

Miklós püspök legendája

írta: Kormos Rebeka
Miklós püspök legendája

mikulas-filigran-minta.jpgForrás: http://zsibo.blogspot.com

Üljetek le, és jól figyeljetek...

   mert igaz történetet mesélek most nektek.
Élt egyszer régen Myra városában sok-sok száz évvel ezelőtt egy öreg pap. Szálfa termete volt, kicsit kopaszodott, fehér szakálla göndörödött, és mindig mosolygott a szeme. Piros ruhában járt, mert ő volt a város püspöke. No, hát ennek az öregembernek ezt a szép piros ruháját mindig belepte a port, mert nagyon szeretett sétálni a városban. Ismerte is mindenki, és tisztelte nagyon. Ha meglátták, még a kikötőben kártyázó vén tengerészek is felálltak, és mélyen meghajoltak előtte.
- Halljátok-e barátaim – mesélte az egyik – én voltam az a tengerész, akit Miklós püspök harminc esztendővel ezelőtt kimentett ...

Tovább Szólj hozzá

mese mesetár adventi mese Miklós püspök legendája

2018. dec 12.

A kovács lánya

írta: Kormos Rebeka
A kovács lánya

kisjezus.jpgForrás:szeretetlang.blog.hu

Volt egyszer a világon egy király...

    Nagyon kíváncsi király volt, hát tudni akarta, mennyien laknak a birodalmában. Elhatározta, hogy minden embert lajstromba vesznek írnokai, aztán megszámolják, hányan is vannak. Hírnökök vitték szét a parancsot minden városba, minden faluba: aki ahol született, családjával együtt menjen oda, ott lesz az összeírás.
Élt akkoriban a birodalomban egy szegény ácsmester. Meghallotta ezt a parancsot, elment haza. Így szólt áldott állapotban lévő feleségéhez:
–Kedves feleségem, Mária! Nézd, mit parancsolt a király! El kell menjünk Betlehembe. Mire a kisbaba megérkezik, már ott leszünk, s jó emberektől majd szállást is kapunk. De nézzed csak, vettem ezt a szamarat, ezen ...

Tovább Szólj hozzá

mese mesetár adventi mese A kovács lánya

2018. dec 12.

Csillagtallérok

írta: Kormos Rebeka
Csillagtallérok

  csillagtallerok.jpgForrás: http://weddbook.com

Volt egyszer egy kisleány...

    apja-anyja meghalt, és olyan szegény volt, hogy szobácskája sem volt, ahol ellakhatott volna, és ágyacskája sem volt, ahol megalhatott volna; végül egyebe sem maradt, csak a ruhanemű, amit viselt és egy darab kenyér, amit irgalomból adott neki valaki. Mégis jó volt és jámbor. És mert az egész világtól elhagyatva volt, bizodalmát a Jóistenbe vetvén, kiment a mezőre. Ott egy szegény emberrel találkozott, és az így szólt:
- Ah, adj ennem valamit, nagyon éhes vagyok.
A leányka pedig odaadta neki azt a kis darab kenyeret, amije volt, mondván:
- Áldjon meg az Isten!, azzal továbbment.
Aztán jött egy gyermek, az így jajgatott:
- Jaj, de fázik a fejem; adj valamit, hogy ...

Tovább Szólj hozzá

mese mesetár adventi mese Csillagtallérok

2018. dec 12.

Megtölteni a termet

írta: Kormos Rebeka
Megtölteni a termet

Volt egyszer egy messzi-messzi ország...

    s abban a messzi-messzi országban, egy pompás palotában élt egy nagy, nemes, gazdag király. Mivel élete a végéhez közeledett, el kellett döntenie, hogy a három fia közül melyiknek adja az országát: ki lenne a legbölcsebb, legjobb királya ennek a csodás, javakban bővelkedő országnak. Maga elé hívatta hát őket és így szólt:
– Kedves fiaim, mivel mindhármatokat egyformán szeretlek, egy próba elé állítalak benneteket. Ez majd segít eldönteni, hogy melyikőtök kormányozza halálom után az országot. A feladat, amire kérlek, a következő: palotámnak a báltermét pirkadattól éjfélig meg kell töltenetek színültig valamivel, akármivel. Akinek ez sikerül, az kapja meg a koronámat és a ...

Tovább Szólj hozzá

mese mesetár adventi mese Megtölteni a termet

2018. dec 12.

Mese, mese, mátka

írta: Kormos Rebeka
Mese, mese, mátka

3_nyilvesszo.jpgForrás: http://librarything-svetlana.blogspot.com

A kiolvasó első sora jutottak eszünkbe, ahogy mesetárunkat olvasóink javaslatai alapján újra szerkesztettük.
Mert ilyen népi kultúránk: "egylényegű".

mese_mese_matka.jpgForrás: http://csemadok.sk

Mesegyűjtemények

Az internet elterjedése lehetővé teszi a mese iránt érdeklődők számára, hogy elektronikus formában is megtaláljanak egy-egy népmesét. A lejegyzett szövegek - alapos gyűjtőmunka alapján - valamicskét visszaadhatnak a hajdan élt elődeink gondolkodásából, de bizony sok dolgunk van, amikor újra élővé szeretnénk tenni a szövegeket.
Hogy induljunk hát neki? ...mint az ifjak, akik kilövik a nyílvesszőket?
Javasolni szoktuk, hogy 3-4 verzióban is el kell olvasni a választott mesét. Ebben ...

Tovább Szólj hozzá

mese mesetár népmese mesegyűjtemény szöveges folklór

2018. dec 11.

A piros tojás

írta: Kormos Rebeka
A piros tojás

piros_tojas.jpgForrás: www.9honapbaba.hu

Amikor az Úrjézus halál volt a földön...

    meghalt, eltemették, de haramadnapra föltámadt. Az emberek vitték mindenfelé a nagy hírt, hogy:
- Feltámadt a Mester!
Egy kislány is híresztelte a faluban, hogy feltámadt az Úrjézus. A kötényében tojás volt. Akkor azt mondta neki az egyik ember:
- Nem hiszem el, hogy Jézus feltámadt, csak akkor, ha a kötényedbe pirossá változik a tojás.
A tojás abban a minutumban pirossá változott a kislány kötényében. Azóta festenek az emberek Jézus feltámadásának emlékére piros tojást. 

További mesék a  Mesetárban .

Pompás Napok  csapatával várjuk jelentkezésetek és megkereséseiteket akár felnőttként érdeklődtök, akár gyermekeiteket szeretnétek mesei ...

Tovább Szólj hozzá

2018. dec 11.

A búzaszem

írta: Kormos Rebeka
A búzaszem

buza.jpgForrás:agroforum.hu

Volt egyszer egy...

    gazdag ember. Egész életében megvolt mindene. Három fiát szépen felnevelte. Hanem azért a kincsesláda kulcsával mégsem lehetett a betegséget kizárni a házból. Az bizony őt is utolérte. Nagy bajában, öregségében csak a legkisebb fia ápolta. A másik kettő ezalatt élte világát: szép feleséget, jó cimborákat szereztek.
Mégis, mielőtt meghalt volna a gazdag ember, úgy rendelkezett, hogy sok-sok aranyát a legidősebb fia kapja. Szép, tornyos házát, száz hordó borát a középsőnek ajándékozta, a legkisebbnek pedig nem hagyott egyebet egyetlen búzaszemnél.
Alighogy eltemették, a két nagyobbik fiú hamarosan megvigasztalódott a kincseken. Kinevették az öccsüket:
- No, te ugyan elmehetsz az ...

Tovább Szólj hozzá

népmese magyar népmese A búzaszem mestár

2018. dec 11.

A só

írta: Kormos Rebeka
A só

so.jpg

Volt egyszer egy öreg király...


    s annak három szép leánya. A fél lába már koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen az nem is lett volna nehéz, mert három országa volt, mind a három leányára jutott hát egy-egy ország. Hanem amiképpen nincs három egyforma alma, azonképpen a három ország sem volt egyforma. Azt mondta hát egyszer a király a leányainak, hogy annak adja a legszebbik országát, amelyik őt a legjobban szereti.
Sorba kérdezte a leányokat, kezdette a legidősebbikel:
- Felelj nekem, édes leányom, hogy szeretsz engem?
- Mint a galamb a tiszta búzát - mondá a leány.
- Hát te, édes lányom? - kérdezte a középsőt.
- Én úgy, édesapám, mint forró meleg nyárban a szellőt.
- Na, ...

Tovább Szólj hozzá

mese mesetár népmese magyar népmese A só

2018. dec 11.

A béka királykisasszony

írta: Kormos Rebeka
A béka királykisasszony

a_beka_kiralykisasszony.jpg
Forrás: commons.wikimedia.org, Ivan Bilibin illusztráció

Mikor volt, mikor nem...

   volt - volt valamikor a föld kellős közepében egy cserfa, olyan magas, hogy a teteje az eget verte. Ennek a fának a legfelső ágán ült egy ősz öregember; akinek a szakálla a földet verte. Ez mondta nekem ezt a mesét, hallgassátok meg.

Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt, volt egyszer egy király, s annak három szép dali fia.

Azt mondja egyszer a király a fiainak:
-No, édes fiaim, ti már meg is házasodhatnátok, mind a hárman jól kinőttetek az isten markából.
-Hiszen mi meg is házasodnánk - mondták a fiúk -, de hol találjunk hozzánk illőt?
-Ezen én is sokat gondolkoztam - mondta a király -, mert sem keletre, sem nyugatra, sem északra, sem ...

Tovább Szólj hozzá

mese mesetár népmese magyar népmese A béka királykisasszony állatmenyasszony

2018. dec 11.

Az ember a legerősebb

írta: Kormos Rebeka
Az ember a legerősebb

huszar_lovon_1.jpgForrás: http://huszarok.nadasdymuzeum.hu

Szomorúan kullogott a farkas az erdőben...

   fülét-farkát leeresztette, s mind csak a földet nézte. Észre sem vette, hogy szembejön a medve; csak akkor nézett fel ijedten, mikor a medve köszönt:
- Jó reggelt, farkas koma!
- Adjon isten, medve koma! - fogadta búsan a farkas.
- Hát neked mi bajod? Olyan szomorú vagy, mint a háromnapos esős idő!
- Hagyd el, medve koma, ne is kérdezd! Nem látod: fejem, nyakam, oldalam csupa vér!
- Az ám, farkas koma, talán bizony verekedtél valamelyik atyádfiával?
- Dehogy azzal, dehogy azzal. Az emberrel akadtam össze, de meg is jártam. Cudarul megtépázott.
A medve nagyot kacagott.
- Szégyelld magad, farkas koma! Hát még az ember is valami? No, nekem a fél fogamra sem ...

Tovább Szólj hozzá

mesetár népmese magyar népmese huszár huszáros mese Az ember a legerősebb