2016. aug 26.

Rólunk

írta: Kormos Rebeka
Rólunk

Nevelés játékkal és mesével

A népmese, a népi játék ötvözésével szeretnénk hagyományos népi kultúránk fontos tudásanyagát biztosítani a mai gyermekek, fiatalok és felnőttek számára. Munkánk középpontjában a mesére legfogékonyabbak, az óvódás és kisiskolás korosztályok állnak, bár rengeteg tapasztaltunk van más korosztályokkal is. Interaktív népmesei alkalmaink alapját az élőszavas mesemondás adja, amelyet népi játékok, mozgás minták és néptánc elemek bevonásával teszünk élménydússá a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően. Az elmúlt 6 év alatt közel 13000 gyermekkel volt alkalmunk ilyen programokat megvalósítani, így erősödött meg bennünk az igény, hogy a pedagógusok számára is elérhetővé tegyük módszertanunkat. Ez év (2018) tavaszán kaptuk meg az Oktatási Hivatal akkreditációját, amely oktatási anyagunkat a kreditrendszeres oktatási folyamatok részévé tette. 3 és 1 napos képzéseken így látjuk biztosítottnak, hogy szakmailag jól megalapozottan egyre több pedagógushoz, gyerekekkel foglalkozó szakemberhez eljut népi kultúránk egyik legértékesebb műfaja a népmese. Módszertanunk lényege, hogy a gyerekek élményszerűen, a többoldalú megerősítés eszközeivel gyarapíthassák tapasztalatikat, tudásukat. Például egy adott nyelvi kifejezést mozgásokkal kísérünk, amit ők utánozva több szinten megélnek, majd mondókával, dallal, népi játékokkal, tárgykészítéssel tovább erősítjük az adott információt. Az már csak hab a tortán hogy mindeközben képességeik, készségeik fejlődnek.
img_5021_preview.jpegFotó: Peer Réka

Gondolatvilágunk alapját az képezi, hogy népi kultúrában a gyermekek belenevelődtek a kultúra különböző szintjeibe. Ma ezt alkalmazva a tanulás folyamatait a játékosság kíséri, így a belső motiváció szinte adottnak tekinthető. Egy jól felépített mese foglalkozás képes felvenni a versenyt a mai, virtuális világ által kínált játékokkal, de ehhez nekünk felnőtteknek is újra meg kell ismernünk a népmeséink világát, fogalomrendszerét és adaptációs lehetőségeit. Ebben nyújtunk segítséget a szülőknek, pedagógusoknak, gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó szakembereknek.
1 és 3 napos képzéseinkről bővebben itt olvashatsz! Klikk!
Hiszünk a hagyományainkban, több szálon kötődünk a népzenéhez, néptánchoz, a folklórhoz és csodásan be tudjuk illeszteni ezeket az értékeket a mai, modern életünkbe.

Rólunk mondták:

"Nektek köszönhetően a népmese magasabb polcra került nálam. Máshogy olvasom már a népmesét, máshogy nézek a mesemondókra. Azt a szívóerőt, amit a bemutatkozáskor emlegettem a népmesék kapcsán, a harmadik nap végén sokszorosan éreztem. Én már attól boldog lennék, ha csak a népmesék tanításának töredékét be tudnám fogadni és átadni a gyerekeknek. Vagy bárkinek. Örülök, hogy veletek és a többiekkel lehettem, alig várom a
folytatást! Sok sikert kívánok nektek!"
Varga Krisztina

"Vidám, mozgalmas foglalkozásokat tartanak. A legkevésbé motivált gyermek fantáziáját is megmozgatják. Rebeka és Bogi munkájával a nyári napközis tábor alkalmával ismerkedtünk meg. Az utolsó napon, a már kissé fáradt alsó tagozatos gyermekek szájtátva hallgatták a Kőleves című mesét, majd a hozzá kapcsolódó feladatokat lelkesen hajtották végre."
Inczeffy Zsuzsa, gyakorló pedagógus

"Rengeteget merítettem Bogi és Rebeka gondolataiból. Talán épp ezért örültem, amikor a szerdák blogszerdákká váltak és minden héten újabb és újabb megerősítéssel, átgondolni valóval és nem utolsó sorban remek ötletekkel ajándékoznak meg bennünket. Így lettek számomra a szerdák felnőtt fejjel is pompásak."
Kasza-Kelemen Kata

Szólj hozzá

pedagógus továbbképzés akkreditált képzés akkreditált pedagógus továbbképzés