2019. nov 01.

A három vásárfia

írta: Kormos Rebeka
A három vásárfia

Bukovinai székely népmese, Kovács Ágnes lejegyzésében:

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon, még az Óperenciás-tengeren is túl, ott, ahol a kurta farkú malac túr, még azon is túl, az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy szegényember, s annak a szegény embernek volt három mi­haszna fia.

tavcso.pngForrás: www.thelonggoodbye.wordpress.com

Örökké mondta nekik a szegényember:
- Édes fiaim, ne csak a napot lopjátok, hanem menjetek dolgozni. Délig alusztok, a hasatokra süt a nap.
Addig-addig mondogatta a szegényember, hogy megunta a három legény a sok könyörgést, egyszer felkerekedtek s elmen­tek, hogy ők addig mennek, amíg valami dicsőséget szereznek maguknak. Sütött az anyjuk nekik hamuban pogácsát, feltaris­nyálta őket, s elindultak.
Ment a három legény, ahogy mentek, odaértek egy kereszt­úthoz. Ott megegyeztek, hogy mához esztendőre itt találkoz­nak. Ha valamelyik nem lesz ott, arról tudhatják, hogy valami baja lett.
Na, ott a keresztútban elváltak, egyik ment keletre, a másik nyugatra, a harmadik északra. Hát ahogy mennek, mindegyik beért egy-egy városba. Szolgálatba álltak, letöltötték az eszten­dőt, pénzük lett, s a pénzükkel vettek ezt, vettek azt, de amit vettek, azzal sohasem voltak megelégedve. Mit vigyenek ők haza, hogy az apjuknak örömet szerezzenek?
Hát addig válogattak, hogy az egyik legény vett egy nagyító­üveget. Az olyan nagyítóüveg volt, hogy abba ha belenézett valaki, mindent látott, ami az egész országban történik. Gon­dolta magában, hogy ez jó lesz, ezt hazaviszem.
A másik vett egy olyan köpenyt, hogy azt ha felveszi valaki, abban az ország bármelyik szegletébe el lehetett menni. Csak azt kellett mondani, hogy ott legyek, ahol akarok, s abban a szent helyben ott is termett.
A harmadik vett egy olyan üveget, hogy abból az üvegből a jó szagú víz soha ki nem fogyott. Ha valakinek az orra alá tették, még ha halva volt, akkor is életre kelt tőle.
Na, ahogy ezeket meg­szerezték maguknak, mind a hárman megindultak ha­zafelé, s pontosan, mikor annak esztendeje volt, a ke­resztútban összetalálkoztak.
- Na - azt mondja egyik a másiknak -, ugyan bizony mit vettetek, mutassátok meg!
Hát az egyik mutatja a köpönyeget.
- Nézz csak ide, én mi­lyen köpönyeget vettem! Ezzel én mehetek akárhova. Biztos nem vallok szégyent édesapám előtt, ha megmu­tatom.
- Mutasd csak, te mit hoztál, mit vettél!
Mutatja a második.
- Én egy olyan üveget vettem, hogy ebből a jó sza­gú víz soha ki nem fogy, s ha valakinek az orra alá tesszük, hogy megszagolja, ha halva van, akkor is életre kel. Biztosan én se vallok szégyent édesapám előtt.
- Hát te mit vettél, mu­tasd csak! - kérdik a harma­dikat, a legkisebbet.
A harmadik fiú elővette a nagyítóüveget.
- Nézzetek csak bele, az országban mindent meg le­het ebben látni.
Hát ahogy hárman belenéznek, látják, hogy annak az országnak a királykisasszonya nagybetegen fekszik.
- Na - azt mondja a legény, akié volt a nagyítóüveg -, egy percig se gondolkozzunk! Hamar üljünk reá arra a köpönyegre!
El is terítette a legény, s hárman reáültek, s mondják, hogy legyünk ebben és ebben a palotában a királykisasszonynál. Hát a köpönyeg csak felemelkedett, s letette őket a palota udvarán, ahol a királykisasszony lakott. Mennek be, jelentkeznek, hogy ők meg tudják gyógyítani a királykisasszonyt. Odavezetik őket a király eleibe, s kérdi a király:
- Meg tudjátok gyógyítani egyetlen leányomat?
- Meg, felséges királyom - mondja az a legény, akié volt az üvegecske.
Viszik a szobába, ahol fekszik a királykisasszony. Odatartja a legény az üvegecskét, elhúzza az orra alatt vagy kétszer, s hát, Uram, Teremtőm, ne hagyj el, a királykisasszony kinyitotta a szemét. Újra végighúzta a legény az üvegecskét azzal a jó szagú vízzel, s hát a királykisasszony felült. Azt mondja a király:
- Ilyen csoda dolgot még soha életemben nem láttam. Annak adom feleségül a leányomat s fele királyságomat, aki meggyó­gyította.
- Nem úgy van az! - ellenkezik a másik legény, amelyiké a köpönyeg volt. - Mert ülhetett volna az üveg, akármilyen jó szagú víz van is benne, ha nem lett volna a köpönyeg, hogy idejöjjünk.
- Az semmi! - csattant föl a harmadik fiú. - Ellehetett volna a te köpönyeged is s az a szagos víz is az üvegben, ha nem lett volna nekem ez a nagyítóüvegem, amiben megláttuk, hogy a királykisasszony beteg.
Hát ezen ők hárman úgy összeverekedtek, hogy úgy kellett szétválasztani a három legényt. Azt mondja a király:
- Ha így van, akkor válasszon a leányom közületek.
A királykisasszonynak a legkisebb legény tetszett legjobban.
- Hát igaz, ami igaz, meggyógyultam, mert másképpen meg­haltam volna a szagos víz nélkül s a köpönyeg nélkül, de hiába lett volna ez a mindenféle, ha a nagyítóüvegben meg nem látják, hogy én beteg vagyok.
Így hát a másik két legény nem volt mit szóljon, hanem akié a nagyítóüveg volt, a legkisebb szegény legényé, azé lett a királykisasszony, s ott nyomban nagy lakodalmat csaptak.
A szegény legény odavitte az apját, anyját, s a másik két legény is ott maradt, megkértek két gazdag leányt, s elvették feleségül, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.
Aki nem hiszi, járjon utána!

Forrás: Sebestyén Ádám: Bukovinai székely népmesék című gyűjtése. Átdolgozta Kovács Ágnes.
A mese megjelent még Kovács Ágnes: Eltáncolt papucsok című könyvében.
Elektronikus forrás: http://users.atw.hu/nepmesek/marimese/indxmese/indxszov.htm
A Magyar Népmesekatalógusban A királykisasszony három kérője címmel és az AaTH 653A jelzéssel találhatjuk meg.

Aki nem hiszi, járjon utána!

Pompás Napok csapatával várjuk jelentkezésetek és megkereséseiteket akár felnőttként érdeklődtök, akár gyermekeiteket szeretnétek mesei élményekhez juttatni. Pedagógusképzésekkel, felnőtt meseműhelyekkel, interaktív mesés alkalmakkal és hagyományőrző programokkal akár házhoz is megyünk. 
Írjatok a pompasnapok@pompasnapok.hu címre, hogy személyre szabott programot alakíthassunk ki!

Előadásainkra, képzéseinkre várjuk a szülőket, pedagógusokat, gyerekekkel foglalkozó szakembereket, meseszerető felnőtteket.

logo.jpg

További inspirációért látogassátok meg Mesetárunkat és Játéktárunkat!

Ajánljuk figyelmetekbe kiadványainkat, amelyekben kidolgozott mesefeldolgozásokat találtok. Az elektronikus módszertani anyagok az intézményi keretekhez illeszkednek és segítik az óvodás és kisiskolás korosztállyal való foglalkozást.

Kövessetek minket Facebook oldalunkon is!

Látogassátok meg weboldalunkat: www.pompasnapok.hu

Érdemes csatlakoznotok szakmai közösségeinkhez, ahol óvodás és kisiskolás korosztályok számára népi játékokkal és népmesékkel kapcsolatban kérhettek tanácsot vagy oszthattok meg tapasztalatokat. 

Szólj hozzá

távcső mesetár népmese köpeny szagos víz Kovács Ágnes Bukovinai székely népmesék A három vásárfia életvíze nagyítóüveg