2019. dec 04.

Csodalámpa vagy arany skatulya való a magyar gyereknek?

írta: Kormos Rebeka
Csodalámpa vagy arany skatulya való a magyar gyereknek?

Aladdin és a csodalámpa történetét mindenki ismeri. Disney rajzfilmje 1992-es bemutatása világsikerhez segítette ezt a mesét. Az eredeti történet - az Aladdin és a bűvös lámpa című népmese - az Ezeregyéjszaka mesefolyamában szerepel. Ha eredetét kutatjuk, a kora középkori Arábia és Perzsia rajzolódik ki előttünk. Európai, irodalmi pályafutásáról Prileszky Csilla precízen ír Az Ezeregyéjszaka meséi című könyv előszavában. Elmondható, hogy a legteljesebb magyar Ezeregyéjszaka-fordítás Prileszky Csilla munkája. 
Alá ad-Dín és a bűvös lámpa arab szövege Antoine Galland lejegyzése alapján vált a mesegyűjtemény részévé, miután a gyűjtő megismerkedett az aleppói mesemondóval, Hanna Diabbal. Az 1700-as évek előtt nem képezte a mesefolyam részét ez a fordulatos mese.

ezeregyejszaka_kep.jpgForrás: hu.wikipedia.org

Egy mese több évszázados fennmaradásának okát az adhatja, hogy valamely fontos, az emberiség egészét foglalkoztató kérdést feszeget. A belső életerőnk forrásával, motivációinkkal, ambícióinkkal jó tisztában lenni és az ezekkel kapcsolatos vívódásokkal is érdemes szembenéznünk éltünk során, akár több alkalommal is. Ez mit sem változik az évszázadok folyamán.
Varászlatos életre vágyunk?
Milyen árat vagyunk hajlandóak ezért fizetni?
Végső soron boldoggá, elégedetté tesz-e minket mindaz, amit elérünk?
Ezekhez hasonló kérdések cikázhatnak a fejünkben, amikor a meseszövegek rétegzett tartalmát igyekszünk felfedezni önmagunk és környezetünk számára.

Varázstárgyak itthon és az Óperencián túl

A csodalámpás mesei szimbólumát megvizsgálva kerestük e távoli meseverzió Kárpát-medencei megfelelőjét.
A tiszaberceli Korpás Lajos elmondása után lejegyzett meseverzióban, A kígyótestvérek című népmesénkben meg is leltük a lámpás funkcióját betöltő "zsebbe való aranyórát" iskátulyát, katulyát.
A kultúrák feletti, emberi mondanivaló megfejtéséhez a két verzió összevetése elengedhetetlen, és sok meseszertő felnőtt számára fontos felismeréseket hordozó elemzés. Ehhez Honti Rezső fordításában az Aladdin és a bűvös lámpa című teljes meseszövege, Mesetárunkban szintén elérhető. Ajánlhatjuk a fent már említett Prileszky Csilla által fordított több kötetes mű, II. kötetének 336. oldalán szereplő történetet, amely a mesefolyamban 'Alá ad-Dín és a bűvös lámpa címmel, a 270. éjszakán hangzik el.

mesemondo_kep.jpgForrás: thestorytellerbook.com

A tiszaberceli mesemondó korának megfelelő, környezetében előforduló reális elemeket emel meséjébe, mint például a rezidencia, és a villámhárító. Ebben visszaköszön a paraszti világ vágybeteljesítő motívuma, amely a mesékben gyakran használt fordulat. Párhuzamosan említjük, hogy az Aladdin történetben is hasonlóan jár el a mesemondó. Visszatérve Tiszabercelre, a mesemondó egyediségének kutatása elvezet minket az akkori település rendkívül színes skálát mutató társadalomszerkezetére. A 18-19. század fordulóján a nemesség számaránya rendkívül nagy volt itt. A legnagyobb földesúr a jászói konvent volt 22 jobbággyal és zsellérrel, mellette több jobbágytartó köznemes, s még ezeken kívül jó néhány jobbágytalan kisnemes is gazdálkodott. Ennek fényében a mese utalásaiban, ahogy korábban is utaltunk erre, a mesemondó közvetlen környezetének valós elemei is megjelennek. Ide tartozik maga az aranyóra is, aminek mesei szinonimája a katulya, iskátulya, skatulya. A szó eredete: a német Schachtel szóra után, amely első jelentése: skatulya, doboz.

Hasonló skatulyával más mesékben is találkozhatunk. Mesetárunkban a Pihári című mesében, szintén jelentősége van a "semmi kígyónak", ami a skatulya fedele alatt lakik. Ebben a történetben a főhős szeretne megtanulni félni. Nohát, az sem kisebb feladat, mint elbűvölni a Szultánt és annak leányát.

Hasonló, de nem ugyanaz!

Mindhárom történetben azonosságokra lehetünk figyelmesek a varázseszközön túl is:

 • az anya szerepe,
 • a jövendőbeli vagy feleség szerepe,
 • az evés megjelenése,
 • az idővel vagy annak múlásával kapcsolatos események.

A mélységében elemző ember további hasonlóságokra is lelhet, hisz a mesék rétegenként fedik fel a bennük rejlő bölcsességeket. Ezeket átgondolva akár meríthetünk bátorságot és inspirációt a további tanulmányozáshoz vagy saját életfeladatainkhoz. 

Ha van olyan felismerésed, amit másokkal is megosztanál, esetleg szívesen lennél a Pompás Napok Blog vendégírója, várjuk jelentkezésed! Keress minket a pompasnapok@pompasnapok.hu címen!

A mesék terjedelme közötti különbségek szembetűnőek lehetnek, hisz a példaként hozott, az európai régióhoz tartozó mesék töredékei az Aladdin történetnek. Mesékkel foglalkozva mégis érdemes kicsit közel engedni magunkhoz a meseszöveg ritmusának ezt a lassú, terjedelmes változatát is. A mesemondóknak olykor egy-egy részt akkor is ki kell tudni fejteni, "szavakkal festeni" ha azt az eredeti szöveg nem teszi meg. Ebből is lehet tanulni, hisz ha időnk engedi és a hallgatóság figyelme éber, bizony "hosszú lére" is engedhetjük meséinket, ahogy a mesei történések képeit kibontjuk. Ennek szükségességéről és az oktatásban, nevelésben betöltött szerepéről olvashattok e-book formában megrendelhető módszertani kiadványainkban vagy hallhattok 1 és 3 napos képzéseinken és online kurzusainkon.

A Kárpát-medencei mesekincsben a csodalámpa szimbólumához hasonló funkciót tölthet be még a táltos, amely leggyakrabban ló formájában jelenik meg. A csodalápával összevetve azonos, hogy a lámpás is kopott és a paripa is sokszor gebe, vagy akár dög. A olajlámpást dörzsölni kell, a paripát parázzsal etetni, így a mesehős törődése tölti meg ezeket fénnyel. Ez nem más, mint a belső életerő felszínre hozásának művelete. A két tevékenység közti lényegi távolság szinte azonos a földrajzi és kulturális távolságokkal.

Mindezek világossá tehetik, hogy a mese lényegi magja, a hős útját kísérve bontakozik ki. Gyakran vele együtt ismerjük fel, hogy a belső erőforrásainkat hogyan tudjuk aktivizálni. Meglétük és birtoklásuk egész életünkre hatást gyakorolnak. 

Gondold újra!

A skatulya motívum lehetőséget ad a legkisebbekkel való játékra is:

 • Mit rejt a skatulyád?  - hangkereső játék ( ennek egyik verzióját megtalálod a www.pompasnapok.hu oldalon letölthető anyagink között)
 • Skatulya világ - alkoss saját mesét és mesehősöket egy skatulyába!

skatulya_lanyok.JPGForrás: vegreitthon.cafeblog.hu

Ezen a blogon ajánljuk figyelmetekbe a Gyufás skatulyák újra gondolva című cikket. Kreatív, környezettudatos és akár ajándékozáshoz is inspiráló lehet.

A gyerekek imádják a kis tárgyakat gyűjteni. Hasznosítsátok ezt az életkori sajátosságot a mesehallgatás, mesefeldolgozás kapcsán.

A kicsik munkáit is megmutathatod a nagyvilágnak! A Pompás Napok blogja erre is biztosít felületet számodra. Légy büszke szülő vagy pedagógus! Keress minket a pompasnapok@pompasnapok.hu címen!

A lámpást vagy a skatulyát választjuk?

A mesék az élet egésze szempontjából lényeges és egyetemes emberi kérdéseket feszegetnek. Szülőként és pedagógusként fontos, hogy gyermekeink számára elérhetővé tegyük az erről való tudást. A eddig leírtakkal igyekeztünk meggyőző bizonyítékkal szolgálni arra, hogy habár a kulturális háttér számos egyéni színezetet kölcsönöz a különböző, más térben, és más időben született meséknek, mégis a ma emberét is szolgálhatják. Pusztán a szöveget hallva számos megélési folyamat biztosítja, hogy az egyén belső utazásként is új, és egyéni asszociációkat éljen át. Bizonyos szereplőkkel való azonosulás számtalan én-erősítő eredményt hozhat. A hős bukásai példaként állhatnak előttünk, mondhatni tanulhatunk hibáiból, ahogy a hős maga is megteszi. 
A mesei képek sokszor drasztikusan hathatnak. Ennek értelme és az ezzel kapcsolatos frusztráció a mese végére beálló rendben kibontakozik, sőt feloldást nyer. Azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy a felnőttek más szinten tudnak egy-egy eseménysorhoz kapcsolódni, hisz tudásuk és tapasztalataik rétegzettebbek, mint a gyermekeké. Ennél fogva megrázóbb lehet a felnőtt számára pl. a hős életét veszélyeztető cselekvésre való utalás, de a gyermek efelett átsiklik, bizonyos életkorban nem következtet, nem prognosztizál, csupán halad a hős cselekedeti mentén. 
Azt gondoljuk a kulturális különbségekről, hogy egy archaikus magyar népmese is számos ismeretlen elemet tartalmaz. Akik nem járatosak az adott nyelvjárás sajátosságaiban, vagy nem ismerik a hajdani mesemondó közegét szintén értetlenül állhatnak akár egy magyar népmesével szemben is. Mégis a más meserégiókból származó mesék több kérdést vetnek fel, amikor a megismerés szándékával szeretnénk a meséhez közelíteni. Pl. egy skatulya - legyen akár gyufásdoboz - vagy aranyóra kapcsán önmagában is felfogható, hogy csodát jelent, hogy miként fér el benne 42 óriás (A kígyótestvérek). Az olajlámpáshoz kevesebb képzetünk kapcsolódik első nekifutásra. Így számunkra, a magyar népmesék kézenfekvőbbek, gyorsabb asszociációkat ígérhetnek. A gyerekek számára is könnyebb kapcsolódási pontokat biztosíthatunk, ahogy a fenti ötletekkel jeleztük a skatulya esetében.
A távoli népek meséit hallgatva, viszont az lehet a nyereségünk, hogy kissé eltávolodunk a számunkra ismert reális elemektől, hogy előbb kezdünk kételkedni, és keresni a kérdéseinkre a válaszokat a történetben. 
Személyes élmény, hogy a gyakorlott mesehallgató gyerekek jelzik a mesemondónak a magyar népmesét hallgatva, hogy "ezt a mesét én már ismerem". Ilyen esetekben válasszunk bátran más népek meséi közül hasonló mondanivalójú történetet. Így hozhatjuk ismét izgalomba hallgatóságunkat. 

Ajánljuk figyelmedbe!

Bízunk benne, hogy újabb okot szolgáltatunk, hogy mesélj a szárnyaid alatt cseperedő gyermekeknek.
A korosztályi sajátosságokkal kapcsolatos kérdéseidre korábbi cikkeink adhatnak választ:
Klikk a linkre!
Korosztályi ajánlás
Mit tanulhat egy kisgyerek az állatmeséket hallgatva
Mesebeszéd

Aki nem hiszi, járjon utána!

pipacsos_cover_1.jpg

Hiszünk abban, hogy hagyományaink fontos tudást és megerősítést, intelmet hordoznak a mai ember számára is. Vegyük ismét birtokba ezeket az ismereteket, és építsük be a mindennapokba!

 • Videó anyagaink rövid interakciók, legyen szó játékról, meséről vagy tárgyalkotásról.
  Klikk erre a linkre! Megnézem a Pompás Napok You Tube csatornáját!
 • Mesetárunk 2017 óta egy bővülő gyűjtemény azokból a mesékből, amelyekhez a Pompás Napok csapata kötődik. Klikk! Ellátogatok a Mesetárba!
 • Játéktárunk javarészt népi játékokat tartalmaz, játékfűzéseket és néhány olyan ötletet is, amelyek a néphagyományban gyökereznek. Ezek a gyerekekkel való együttlétek alatt új variációként születtek meg.
  Klikk ide! Felkeresem a Játéktárat!
 • Szakmai cikkeink és vendégírónk tollából született írások is számos izgalmas témát feszegetnek, ötletekkel szolgálnak. A blog felületének jobb oldalán, a kereső funkcióval rákereshetsz konkrét kifejezésekre is.
  Klikk! Beleolvasok a blogba! 
  Népmese-foglalkozás címszóval ezeket a cikkeket több, mint 200.000 látogató olvasta el.
  Kattints rá! Nézzük, melyek ezek a cikkek!
 • Online előadásainkra, képzéseinkre várjuk a szülőket, pedagógusokat, gyerekekkel foglalkozó szakembereket, meseszerető felnőtteket.
 • Ajánljuk figyelmetekbe kiadványainkat, amelyekben kidolgozott mesefeldolgozásokat találtok. Az elektronikus módszertani anyagok az intézményi keretekhez illeszkednek és segítik az óvodás és kisiskolás korosztállyal való foglalkozást.

logo.jpg

Kövessetek minket Facebook oldalunkon is!

Látogassátok meg weboldalunkat: www.pompasnapok.hu

Érdemes csatlakoznotok szakmai közösségeinkhez, ahol óvodás és kisiskolás korosztályok számára népi játékokkal és népmesékkel kapcsolatban kérhettek tanácsot vagy oszthattok meg tapasztalatokat. 

A cikkhez használt elektronikus források:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Ezeregy%C3%A9jszaka_mes%C3%A9i
https://ezeregyejszakamesei.blog.hu/2012/05/05/az_ezeregyejszaka_mesei
http://www.tiszabercel.hu/

Szólj hozzá

mesemondó népmese Benedek Elek Antoine Galland A kígyótestvérek Ezeregyéjszaka meséi Aladdin és a bűvös lámpa Aladdin és a csodalámpa Honti Rezső Prileszky Csilla Az Ezeregyéjszaka meséi Alá ad-Dín A kígyótestvér Korpás Lajos Pihári Hanna Diabbal összehaszonlítás