2022. nov 13.

A vasfejű farkas

írta: Kormos Rebeka
A vasfejű farkas

 Járdány János parasztlegénytől:

_blue_wolf_illustration_t-shirt_1.png

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, az operencziás tengeren is túl, de még az üveghegyeken is túl, a hol a kis kurtafarkú disznó túr, volt egyszer a világon egy szegény ember. Annak volt egy fia. Az a fiú kijárt az erdőre fáért.
Egy napon is, a hogy az erdőben szedegeti a fát, meglát egy kis kígyót.
Azt mondja neki a kis kígyó:
– Vigy el engem innen magaddal, jó tettedért jót várj!
A legény felvette, hazavitte, felvitte a padlásra, mindennap jól tartotta tejjel. Egyszer már nagyon különös volt az apjának, hogy a fia, ha tejet kap, mindjárt szalad vele a padlásra. Kapta magát, megleste. Felment utána a padlásra. Hát ott látta, hogy egy csúf nagy kígyót etet az ő fia. Iszonyú mérges lett.
– Hallod-e, ha azt a csúnya férget el nem tudod a házamtól, téged is elkergetlek!
A legény – mit csinált volna egyebet? – fogta a kígyót, betakargatta, vitte, maga sem tudta, hova. Azt mondja neki a kis kígyó: 
– Kedves barátom! vigyél engem ide meg ide, az apámhoz, s ha valamit kínálnak neked értem, ne fogadj el egyebet, csak azt a rossz tülköt, a ki a komrában lóg a falon. S ha odadták, van abban egy dugó, ki ne húzd,
mert rögtön szétszaggat a vasfejű farkas. Fújj bele s a hány ember jön hozzád, fogadd meg mind.
Úgy is volt. A legény hazavitte a kis kígyót az apjához, megkapta a tülköt, azzal fordúlt visszafelé. Útközben nézegette ő a kis tülköt, látta a dugót is, a mit nem szabad kihúzni. Kiváncsi volt, mért nem szabad kihúzni! Annyira, annyira, nem állhatta, hogy ki ne húzza. A hogy kihúzta, csak ugrott ki a tülökből egy nagy veres bika, utána meg egy nagy gulya marha. Úgy megijedt, hogy egy krajczár sem maradt a zsebiben.
Nem tudta, mit csináljon? mert azt a rengeteg sok marhát hogy hajtja már ő vissza a tülökbe? A hogy ezen gondolkozik, megáll előtte a vasfejű farkas.
– No! megszegted a tilalmat, kihúztad a tülköd dugóját, most már szétszaggatlak! 
A legény elkezdett neki rimánkodni. Fogadkozott, hogy akármit csináljon vele, nem bánja, csak szét ne szaggassa! Azt mondja rá a vasfejű farkas: 
– Jól van, nem téplek szét, ha azt a négy dolgot, a mit kikötök, megcselekszed! 
– Mindent megteszek! – mondta a legény nagy sietve. 
– Hát az a négy dolog az: ne mosdjál, tisztát ne végy, ne házasodjál s ne menj a templomba! 
A legény megfogadta mind. Akkor a vasfejű farkas behajtotta a tülökbe mind a gúlyát, még a veres bikát is. De azt mondta a legénynek még utóljára: 
– Ha a négy dolog közül akármelyiket is megteszed, eljövök s szétszaggatlak! 
Bánta is már akkor a legény, akármit igért, csakhogy a tülökkel rendben volt. 
Ment, mendegélt hazafelé. Az úton talált egy nagy pénzeszacskót. Egy hétig mindig olvasta, annyi pénz volt benne. Vett is rajta a királytól földet, egy tagban, olyan volt a széle-hossza, hogy egy napig megtartott
bejárni. Azon munkálkodott a legény, szántott-vetett s élt, mint Marczi Hevesen. De már nagyon piszkos volt a keze is, a lába is, szeretett volna megmosakodni. Meg is tette volna mindjárt, ha nem félt volna a vasfejű farkastól. De gondolta magában, hogy az már úgyis olyan régen volt, mikor ő az igéretet tette, csak nem emlékszik tán már az se mindenre! Kapta magát, megmosakodott. Alig törülte ki a szemit, már előtte állt a vasfejű farkas. 
– Az első tilalmat mát megszegted, mit csináljak most már veled? 
A legény megint csak könyörgőre fogta a dolgot. 
– Nohát! ha még egyszer megszeged a tilalmat, véged! – mondta a vasfejű farkas. Azzal elment, de úgy, hogy senki se látta.
Kis vártatva vette észre a legény, hogy ő rajta olyan piszkos minden, mint a kent kas. Már eszébe se volt az igérete, egy vasárnap tisztát vett magára. A vasfejű farkas azt is megtudta rögtön. Szaladt is, hogy széttépi. De a legény nagy rimánkodására megint megbocsátott neki.
De már akkor gazdag volt a legény! Erről is, arról is a sok királykisasszony szíve majd megrepedt utána, mivelhogy szép is volt. Annyira-annyira, hogy ő maga is meggondolta a dolgot, megházasodott. A vasfejű farkas, mint a parancsolat, egyszerre előtte volt. De most már mindenáron szét akarta szaggatni. Rimánkodott a legény, szépen kérte, hogy ne bántsa, de a farkas csak, hogy ő széttépi. Fogadkozott a legény nagyon, megigérte, hogy többé nem szegi meg a tilalmat. Azt mondja neki a vasfejű farkas: 
– No! még az egyszer! de ha negyedszerre is feltörnéd az igéretet, biztosan véged van! 
Bizony feltörte ő negyedszerre is, mert esküvőre is kellett mennie, ha már megházasodott. De nem várta be, míg a vasfejű farkas hozzámegy, az esküvő után rögtön útnak indult, ment a nagy világnak, hogy rája ne találjon a vasfejű farkas. 
Ment, ment, mendegélt hetedhét ország ellen. Talált egy kunyhóra, abban szűkölt három kutya, a ki már egy hete nem evett semmit. A legény jóltartotta őket. Akkor azt mondja az egyik:
– Jó tettedért jót várj! te most nekünk ennünk adtál, megháláljuk a jóságodat, szolgáid leszünk. Én vagyok a Mindentudó, ez itt mellettem az Erősmintavas, amaz meg ott Sebesmintaszél. Én gondolok ki mindent,
Sebesmintaszél a leghamarabb ott van, a hol lenni kell, Erősmintavas pedig ha megmarkol valamit, szakad! 
– No! – gondolta magában a legény – ez kell nekem! 
Azzal a három állat meg ő útnak indúlt. Mentek, mendegéltek hetedhét ország ellen. Beértek egy kunyhóba, ott lakott egy öreg asszony, a vasfejű farkas anyja. 
– Adjon Isten jó napot, öreganyám! – köszönt oda a legény. 
– Adjon Isten, kedves fiam! jól jártál, hogy öreganyádnak szólítottál! Mi járatban vagy? mi szél hozott erre, a hol még a madár se jár? 
Hát biz’ a legény elmondta, hogy ő a vasfejű farkas elől menekül, mert mind a négy fogadását megszegte s most fél, hogy az a csúnya jószág végére jár az életének. 
– No! sebaj! – mondta az öregasszony. – Eredj ki a szőlőbe, ottan kapálnak, végy te is egy kapát a kezedbe, oszt ne félj semmitől! 
A kunyhó mellett volt egy nagy darab szőlő, épen kapáltak benne. A legény odament, elkezdett kapálni. De a vasfejű farkas mindig a föld alatt járt s így mindent tudott, merre jár a legény, most is megtudta, abban a szentben ott termett.
– No! egyszer már leszámolunk! bujkáltál előlem, de rajtam ki nem fogsz! most szétszaggatlak. 
Azt mondja neki a legény: 
– Szétszaggathatsz, de előbb engedd meg, hogy a csizmám levethessem. 
Megengedte.
– De most má széttéplek! 
– Engedd meg, – mondta a legény – hadd mászok fel arra a jegenyefára, még egyszer visszanézek az édes anyám házára! 
A vasfejű farkas azt is megengedte. 
Akkor a legény elkezdte kiabálni:
– Erősmintavas! Sebesmintaszél! Mindentudó! gyertek csak! tépjétek szét a vasfejű farkast! 
Azok meg csak úgy estek neki, mint az oroszlány. Úgy szétszedték, mintha a világon se lett volna! 
Akkor a legény lejött a fáról, felhúzta a csizmáját s a három állattal indult hazafelé. Otthon a feleségivel még egyszer megesküdtek, lagzit csaptak, engem is meghíttak, bárcsak még most is ott lehetnék. Még most is élnek, hogyha meg nem haltak.

Forrás: Tisza-Füred, Heves vármegye. Járdány János parasztlegény, 1905.

Népmese-foglalkozáshoz használjuk

Ezt a mesét is górcső alá vesszük a Pompás Napok online meseműhelyén, 2022. november 17.
Az online meseműhelyek segítik a mesével foglalkozó felnőtteket a népmesék szimbolikus és lelki tartalmait értelmezni, az ezekkel kapcsolatos asszociációkat tudatosítani és kezelni. A népmese-foglalkozások előkészítésének ezt a mélyen ható munkafázisát együtt, szakmai közegben éljük meg, így segítve a felkészülést az élőszavas mesemondásra, a élményszerű megközelítésre.
Mit nyer az a gyerek, akinek élőszóval mesél a felnőtt?

  • bátorítást
  • érzelmi biztonságot
  • életvezetési mintát
  • ismeretet ( a természettudományok körében, életvezetés terén, szókincs bővítésben)


Tartsatok velünk szülőként vagy pedagógusként!
Jegyeiteket megválthatjátok itt:
Online Meseműhely – felnőtteknek – Pompás meseelemzés
293160174_2201931993317713_6702638529769521996_n.jpg

Hogy lesz egy népmeséből népmese-foglalkozás?

No. 1.: kell egy jó kis történet:
No. 2.: kell egy jó módszer:
No. 3.: kell egy csipet bátorság:
4_2.jpg
...aztán mondd el, töltsd meg élménnyel! Mesés lesz!

Aki nem hiszi, járjon utána!

Pompás Napok csapatával várjuk jelentkezésetek és megkereséseiteket akár felnőttként érdeklődtök, akár gyermekeiteket szeretnétek mesei élményekhez juttatni. Pedagógusképzésekkel, felnőtt meseműhelyekkel, interaktív mesés alkalmakkal és hagyományőrző programokkal akár házhoz is megyünk. 
Írjatok a pompasnapok@pompasnapok.hu címre, hogy személyre szabott programot alakíthassunk ki!

Előadásainkra, képzéseinkre várjuk a szülőket, pedagógusokat, gyerekekkel foglalkozó szakembereket, meseszerető felnőtteket.

logo.jpg

További inspirációért látogassátok meg Mesetárunkat és Játéktárunkat!

Ajánljuk figyelmetekbe kiadványainkat, amelyekben kidolgozott mesefeldolgozásokat találtok. Az elektronikus módszertani anyagok az intézményi keretekhez illeszkednek és segítik az óvodás és kisiskolás korosztállyal való foglalkozást.

Kövessetek minket Facebook oldalunkon is!

Látogassátok meg weboldalunkat: www.pompasnapok.hu

Érdemes csatlakoznotok szakmai közösségeinkhez, ahol óvodás és kisiskolás korosztályok számára népi játékokkal és népmesékkel kapcsolatban kérhettek tanácsot vagy oszthattok meg tapasztalatokat. 

Szólj hozzá

farkas mese kutya szüret ősz pénz tárgyak kígyó heves bika mesetár népmese varázs megyei gulya varázslatos tülök A vasfejű farkas állatsegítők vasfejű Mindentudó Sebesmintaszél Erősmintavas gazdálkodó ember