2019. máj 31.

A pletykás asszon

írta: Kormos Rebeka
A pletykás asszon

Fábián Ágostonné elmondása alapján:

Hol vót, hol nem vót, vót eccer egy ember s egy asszon.

tojas_csibe.jpgForrás: www.thecut.com 

De az asszon az olyan asszon vót, hogy mindenből szeretett nagyot csinálni. Jókot hazudott. Az ura szidta es ezétt eleget.
- Asszon, asszon, már megint miket beszélsz! - S ő letagadta vóna még az istent az égről es, hogy ő nem hazudott, s ő nem mondott elyent meg olyant. Gon­dolta magába az ura, megállj, mert eccer kipróbállak.
Úgy es történt. Egy reggel az ember csak húzódozik, húzódozik, s nem akar felkelni. Azt mondja neki a felesége:
- Keljen fel na! Meddig kotol még ott az ágyba?
- Jaj, asszon! - azt mondja. - Nem akarok felkelni.
- Hát ugyan biza métt?
- Hát nem mondom meg neked.
- Há mondja na, métt nem akar felkelni?
- Hát – azt mondja – jobb, ha hallgatok! Úgy es futsz abban a szent helyben, s elmondod másnak.
- Én, itt törjön ki anyavalya! - Száradjon el a nyelvem, ha én egy szót szólok valakinek! Nem szólok én semmit, csak mondja!
- Hát hajolj ide közelebb!
Az asszon odahajolt, odadugta a fülit, s azt mondja:
- Hallod-e, mi történt velem!
- Ugyan biza miféle?
- Eh, jobb ha nem mondom meg, mert ha megmondom, abba a szent helybe elmondod.
- Nem mondom én, itt üssön meg a guta! - S elkezdett átkozódni. A jó isten tudja, miket nem mondott magára.
- Hát jól van. - Gyere, hajolj ide, nehogy valaki meghallja! - Nem akarok a falu szájára kerülni. Nezd csak ide, mi történt ve­lem!
- Miféle?
- Hát egy tojás!
- Hát melyen tojás?
- Hát az éjen megtojtam.
- Ó mennyen el, ugyan biza mutassa csak!
S kihúzott az ember egy tojást a donyha* alól, amit ő akkor dugott vót az­ előtt egy pár percvel oda. De csak ki akarta próbálni a feleségit.
- Jaj, mutassa csak, melyen tojás? Tiszta olyan, mind egy tyúktojás!
- Olyan hát, csak egy kicsitt hosszabbacska. ­Forgatja az asszon a tojást, nézi.
- Jaj - azt mondja -, most jut eszembe, el kell fussak a kútra vízétt.
Vót egy közös kúttyik, s nem kellett a vizétt menjen, de csak azétt ment el, hogy va­lakinek elmondhassa. Kapta es a vizeskártyát*, s elfutott a közös kútra. S ahogy ott a vizet meritti, hát odajött a szomszédból a menyecske, s azt mondja:
- Hallod-e, Rózsi, hogy járt sógorod! – mert sógor vót.
- Ugyan biza hogy?
- De nehogy elmondd valakinek!
- Nem mondom én – azt mondja –, nem szólok egy szót se.
- Nem mondom én meg neked, mert tudom, melyen vagy, hogy abba helybe elmondod.
- Nem mondom én, itt törjön ki a nyavalya, ha én elmondom!
- Hát hallod-e, sógorod az éjen megtojott két tojást.
- Csak nem? - azt mondja.
- Abbiza meg… – Itt üssön meg a guta, hogyha nem kettőt tojott!
Jól van, menyen haza a menyecske, s azt mondja az anyjának:
- Jaj, anyóka, hallja-e, mi történt?
- Ugyan biza miféle, édes leánkám?
- De nehogy elmondja valakinek!
- Nem szólok én senkinek egy szót se, csak mondjad!
- Most mondja Anna néni – azt mondja –, hogy sógor megtojott három tojást, s úgy karicsál* az ágyba, mintha kotló vóna!
- Ó menj el te! – azt mondja az anyja.
- Meg biza, most mondta Anna nénike.
- Jaj – azt mondja –, mennyek csak hamar, a tejverő dézsát* kérjem el keresztanyádtól a szomszédból!
- El es futott a szomszédba, s mondja a komám­ asszonyának:
- Komámasszon, kend hallta-e?
- Ugyan biza mit te?
- Hát – azt mondja – në…, sógor…, az éjen mi történt vele.
- Miféle te?
- Hát nem hallta? Megtojott.
- Ó menj el te! - Hát ez igaz vóna?
- Igaz biza, négyet – azt mondja –, s a szalmazsákból mind kitépte a szal­mát, s csinálja a fészket. Senkit nem enged közel magához, úgy károg. ­
Nahát estére, hallják-e, az egész faluba mindenki tudta. Még a bíró es. Aszongyák: meg kell a dobot verni a következő faluba, hogy mindenki tudja meg, mekkora csuda dolog történt. Fogja es a kisbíró a dobot, s a következő falu­ba megdobolta, hogy itt és itt, ebbe a faluba, nem tudom, hogy melyen Jóska ki­lencvenkilencet tojott, s ki es kőtte[1] mind a kilencvenkilencet. Harminc darab jércike* lett. Harminc darab kappan. s harminc darab kakas, s azt mondja: tíz darab záppon* maradott, s most a ganyén úgy rúg, hogy nem lehet közel menni a csürkékvel.
Nahát estefelé gondolja magában az ember, hogy ő biza elmenyen a korcso­mába, s felhörpint egy pohárka pálinkát. De a korcsomába es mindenki csak ezt beszélte. Mikor bélép a korcsomába, az embereknek a pohár majd kiesett a kezikből. Meglátták.
- Hát te itt?
- Hát én itt – azt mondja –, hát métt?
- Hát nem a csürkékvel vagy?
- Hát én miféle csürkékvel?
- Hát amit kőtöttél!
- Hát én hogy kőtöttem vóna?
- Hát azt mondták, hogy te tojtál kilencvenkilenc tojást, s ki es kőtötted.
- Na – azt mondja – lássátok-e? A reggel csak egyet dugtam a donyha alá, kipróbáltam a feleségemet, egy tojásval, s estére kilencvenkilenc lett, ki es kőtöttem, elyen a pletyka. S nemcsak az én feleségem elyen plety­kás, hanem a tü feleségetek es. Mert az én feleségem csak kettőt mondott el, s mire a falun végigért, a másik faluba es megtudták, hogy kilenc­venkilencet, s ki es kőtöttem.
Én most hazame­nyek, s jól megverem a feleségemet, s menjetek tü es, verjétek meg a tehéteket*, hogy többet a kicsiből nagyot ne mondjon!
Aztán, hogy megverte-e vaj nem verte, én azt immár nem tudom, mert én úgy láttam, mind most.

Forrás: Sebestyén Ádám gyűjtése alapján bukovinai székely népmese

További mesék a Mesetárban.
pipacsos_cover_1.jpg

Hagyományok új felületeken, új köntösben

Hiszünk abban, hogy hagyományaink fontos tudást és megerősítést, intelmet hordoznak a mai ember számára is. Vegyük ismét birtokba ezeket az ismereteket, és építsük be a mindennapokba!

 • Videó anyagaink rövid interakciók, legyen szó játékról, meséről vagy tárgyalkotásról.
  Klikk erre a linkre! Megnézem a Pompás Napok You Tube csatornáját!
 • Mesetárunk 2017 óta egy bővülő gyűjtemény azokból a mesékből, amelyekhez a Pompás Napok csapata kötődik. Klikk! Ellátogatok a Mesetárba!
 • Játéktárunk javarészt népi játékokat tartalmaz, játékfűzéseket és néhány olyan ötletet is, amelyek a néphagyományban gyökereznek. Ezek a gyerekekkel való együttlétek alatt új variációként születtek meg.
  Klikk ide! Felkeresem a Játéktárat!
 • Szakmai cikkeink és vendégírónk tollából született írások is számos izgalmas témát feszegetnek, ötletekkel szolgálnak. A blog felületének jobb oldalán, a kereső funkcióval rákereshetsz konkrét kifejezésekre is.
  Klikk! Beleolvasok a blogba! 
  Népmese-foglalkozás címszóval ezeket a cikkeket több, mint 200.000 látogató olvasta el.
  Kattints rá! Nézzük, melyek ezek a cikkek!
 • Online előadásainkra, képzéseinkre várjuk a szülőket, pedagógusokat, gyerekekkel foglalkozó szakembereket, meseszerető felnőtteket.
 • Ajánljuk figyelmetekbe kiadványainkat, amelyekben kidolgozott mesefeldolgozásokat találtok. Az elektronikus módszertani anyagok az intézményi keretekhez illeszkednek és segítik az óvodás és kisiskolás korosztállyal való foglalkozást.

Kövessetek minket Facebook oldalunkon is!
Látogassátok meg weboldalunkat: www.pompasnapok.hu

logo.jpg

Szakmai közösségeinkhez érdemes csatlakoznod, hisz óvodás és kisiskolás korosztályok számára népi játékok témában és a népmesék világában kérhetsz tanácsot vagy oszthatsz meg tapasztalatokat. 

Szólj hozzá

pletyka tréfa mesetár népmese peltyka a mesében tojás a mesében A pletykás asszon tréfamese