2019. júl 12.

A mesemondó királyfi

írta: Kormos Rebeka
A mesemondó királyfi

Horger Antal lejegyzése nyomán:

Egy királynak volt egy fia s annak megint volt egy szolgája, de a félig-meddig oan tátos volt.

kiralyfi_es_kiralylany.jpgForrás: bezzeganya.reblog.hu

Kihirdette egy királyküsasszony, hogy néki mesét fognak mondani, s ha az ő eltalálja*, ahoz mënyën férjhez. Nahát a kik odamentek mesemondóra, s el nem találták az ő meséjét, azoknak fejét vette.
Meghallja a királynak a szolgája, hogy itt né milyen dolog vagyon, milyen mesemondás, felbiztatja a királyt, hogy a királyúrfit engedje el vélle mesemondani. A király nem igen akart, de mégës annyira beszéllëtt, hogy mégës beléegyezett.
Másnap felkészülnek, megnyergelnek két paripát, hogy menjenek mesemondani. S a mint mennék, hát arra tanítja az úrfit, hogy vigyázzon, mikor ebbe s ebbe a faluba mennek, ott kihoz egy küsasszony egy pohár bort, de akkor, mikor elveszi a bort, mert a bor meg van mérgezve, a lovát sórkantyúzza meg, hogy ejtse el a pohárt.
Úgy ës tett. Elvette a pohár bort, de ő akkor megérintette a sórkantyúval a lovát, s a ló megszökte magát, s a pohár bort kiejtette a kezéből. Egy csepp a ló lábára cseppent a pohárból, s elig mentek egy kilometernyire, s a ló megdöglött. Elbúsulja az úrfi magát, hogy most mit csináljanak. Azt mondja a szolga az úrfinak, hogy:
– Nem kell búsulni, csak maradjon veszteg. Én elmënyëk s más lovat hozok s addig csak üljön (maradjon) itt.
Míg ő ott veszteg ült, addig két fekete holló odament, a lóból enni kezdtek, s megdöglött mind a kettő.
Megnyergelik most az új lovat s felülnek s esmég mennek. Hát mán elszürkültek, nem tudtak elérni éppen a királyküsasszonyhoz, hát találnak egy tüzecskére. Hát ott tizenkét tolvaj hever. S ők felhúzzák a két hollót, meg voltak mejjesztve, a nyársra és sütni kezdik. Elig sül meg félig, s a tizenkét tolvaj leszaggatja a nyársról, s megeszik, s mind a tizenketten meghalnak.
– No most ne búsuljon az úrfi, mert most elmehetünk mesemondani, mert az a könyübe (könyvben) nincsen megírva a küsasszonynak.
Odamennek a küsasszonyhoz, azt mondják:
– Mű mesemondani jöttünk.
– No hát magyarázzák elő.
– Egy csepp semmi megölt egyet, egy megölt kettőt, kettő megölt tizenkettőt.
Hányja-veti a könyvét, de sohult se kap semmit, nem tudja megmagyarázni a mesét nekik. Kér harmadnapig gondolkozást. No megadták a három napi gondolkozást neki. Azt mondja a szolgalegény a királyúrfinak:
– Maga feküdjék benn a királyküsasszonynál, én künn fekszem az istállóban.
No hát kiküldi a szolgaleányt éjjel tizenkét óra tájba, hogy valamiképen kitudakozza azt a mesét a szolgától. Kimënyën a szolgaleány, hogy valamiképen mondja meg neki azt a példabeszédet, hogy hogy mentek keresztül. Azt mondja a szolga:
– Én megmondom, ha leveti a köntösét.
De a szolga már megmondta volt a királyúrfinak, hogy akkor jöjjön ki, s:
– Jancsi, szénát, zabot, abrakot a lovaknak!
Mikor az úrfi kiment, s azt mondta volna, hogy abrakolni kell a lovat, akkor a leány megijedëtt, s jettibe kifutott a más ajtón.
Másik éjjel kiküldi a más szolgaleányt Aval ës éppen úgy járt, hogy mikor punt tizenkét órakor kiment, hogy abrakoljon, az ës kifutott a más ajtón. No úgy azt mondja a nagyságos küsasszony:
– Én látom, hogy tü mind szerelmeskedni jártok oda, én nem bízom immán reátok, elmënyëk én a harmadik éjjel.
No a szolga most azt mondotta az úrfinak:
– Ezen a harmadik écczoka maga háljon itt ezen a helyen, de mikor a küsasszony bément, addig ne mondjon semmit, csak ha a köntösét levetette, akkor mondjon meg mindeneket, hogy hogy mentek keresztül.
Úgy ës tett. Harmadik éjjel bément az úrfi az istállóba, s a küsasszony kényszerítette, hogy mondja el azt a példabeszédet, hogy hogy ment el. Hát az úrfi megmondotta.
– Mikor itt s itt jöttünk, egy pohár bort kihozott egy küsasszony. Én azt elvettem, s a lovamat megsórkantyúztam s a pohar (így!) kiesett a kezemből. Egy csepp a lovam lábára cseppent belölle. Elig mentünk egy kilometernyig, a ló megdöglött. Két fekete holló a két szemét kivájta, megették, megdöglött mind a kettő. Idébb jöttünk, meg kellett, hogy háljunk, nem érkeztünk az nap idáig. Tizenkét tolvaj ott volt. Felhúztuk a két hollót a nyársra, mikor félig megsütöttük, a tizenkét tolvaj leszaggatta, megették, mind a tizenkettő meghaltak. Nohát egy csepp semmi megölt egyet, egy megölt kettőt, kettő megölt tizenkettőt, ez a mű mesénk.
Nohát reggelig a küsasszony béírta a könyvébe ezt a mesét. Akkor eléhíjja a tanácsosait, hogy jőjenek s tegyenek itéletet, mert a mesét megmagyarázza. Mikor a tanácsosai odajöttek, kezdi:
– Egy csepp méreg megölt egy lovat, a ló megölt két hollót, két holló megölt tizenkét tolvajt. Hát nem igaz-é?
Azt mondják, hogy:
– Vaj igaz, de a küsasszonynak mű ës adtunk három napi gondolkozást, nekünk adjon csak három fertály órát – azt mondják – mű nem kivánunk többet, csak három fertály órát.
Nohát akkor elémagyarázzák ők ës.
A múlt éjjel elküldött az úrfi engem vadászni, és én elmentem és lőttem egy őzet. Néhol itt a bőre. Második éjjel megint elküldött, és megint lőttem egy őzet. Néhol itt a bőre. – Akkor elévette a szolgálónak, a másodiknak a köntösét. – Harmadik éjjel az úrfi ment el vadászni, és ő ës lőtt egy őzet. – És ő ës elévette a küsasszonynak a köntösét. – Nohát ha a mű mesénket ilyenformán ki ne találták volna, a mű mesénket soha ki nem találták volna.
S akkor a küsasszony az úrfinak a nyakába borúlt, mert soha ki nem találta volna.

(Bálint Mihály István, Tatrang.)

Forrás: Hétfalusi csángó népmesék (Népköltési gyüjtemény 10. kötet)
Internetes forrás: http://www.gutenberg.org/ebooks/56057

Szerkesztői megjegyzés:
néki mesét fognak mondani, s ha az ő eltalálja*
,

Ajánljuk figyelmedbe a többi mesét is a Mesetárból. 

Pompás Napok csapatával várjuk jelentkezésetek és megkereséseiteket akár felnőttként érdeklődtök, akár gyermekeiteket szeretnétek mesei élményekhez juttatni. Pedagógus képzésekkel, felnőtt meseműhelyekkel, interaktív mese alkalmakkal és hagyományőrző programokkal akár házhoz is megyünk. 
Írjatok a pompasnapok@pompasnapok.hu címre, hogy személyre szabott programot alakíthassunk ki!
Előadásainkra, képzéseinkre várjuk a szülőket, pedagógusokat, gyerekekkel foglalkozó szakembereket, meseszerető felnőtteket.

Kövessetek minket Facebook oldalunkon is!
Látogassátok meg weboldalunkat: www.pompasnapok.hu

logo.jpg

Ajánljuk figyelmetekbe e-book formátumú módszertani füzeteinket, amelyekben kidolgozott mesefeldolgozásokat találtok.

Szakmai közösségeinkhez érdemes csatlakoznod, hisz óvodás és kisiskolás korosztályok számára népi játékok témában és a népmesék világában kérhetsz tanácsot vagy oszthatsz meg tapasztalatokat. 

 

Szólj hozzá

mesetár magyar népmese A mesemondó királyfi csángó népmese hétfalusi csángó népmese