2022. ápr 19.

A fehér sólyom

írta: Kormos Rebeka
A fehér sólyom

Ahogy Boldizsár Ildikótól hallottuk és könyvében olvastuk:

solyom.jpgForrás: worldbirds.com

Élt egyszer a régmúlt időkben egy Száribaj nevű kán. Összehívta egyszer a népét, és azt mondta:

 • Immár negyven éve vagyok a kánotok. Az alatt az idő alatt sokat láttam, sokat hallottam. Eljött az időm, meg kell halnom, csakhogy nincs utódom, akire a kánságot hagynám. Válasszatok magatoknak új kánt.

Azt mondták az emberek Száribajnak:

 • Jelöld ki te magad, ki legyen a kánunk!
 • Nem – szólt Száribaj -, az élők hamarosan megfeledkeznek a holtak szaváról. Ha meghalok, meghalnak velem a szavaim is.

De az emberek újból kérték:

 • Tisztelünk téged és szavaidat is. Mondd meg nekünk, hogyan válasszunk magunknak új kánt, és mi megfogadjuk a tanácsodat.

Száribaj engedett a kérésnek:

 • Van egy hűséges barátom, a fehér sólyom. Ha meghalok, három napon át mozdulatlan marad a fehér sólyom, nem fog sem enni, sem inni. Negyednapjára menjetek csak hozzá, tartsátok jól étellel, itallal és bocsássátok szabadjára. De figyeljétek jól, merre fog körözni. Az legyen az új kán, akinek aztán a fejére száll.

Kis idő múltán Száribaj kán meghalt. Hűséges barátja, a fehér sólyom három napon át nem mozdult, nem evett, nem ivott. Negyednapjára aztán megetették, megitatták, és szabadjára engedték. Felszállt a fehér sólyom a magasba, körözött egyet az összegyűlt tömeg fölött, aztán egy fiatal pásztor, Bolotbek fejére szállt. A tömeg felmorajlott. egyesek azt kiabálták:

 • Bolotbek túl fiatal!
 • Csak nem választunk kánunknak egy közönséges pásztort! – mondták mások.

Ekkor a tömegből kiváltak az ősszakállú öregek:

 • Száribajnak megfogadtuk, hogy azt választjuk kánunkká, akinek a sólyom a fejére száll. A pásztor fejére szállt, legyen hát ő a kánunk!

Így lett az új kán Bolotbek.

Bölcs és igazságos uralkodóvá vált. Nem feledkezett meg a szegényekről, juttatott nekik jószágot és ruházatot a káni kamrákból.

Az emberek hamarosan észrevették, hogy valahányszor kilép Bolotbek a káni kamrából, mindig szomorúság ül az arcán. Meg is kérdezték, mi ennek az oka, s a fiatal kán így válaszolt:

 • A kamrában lóg az én régi, szakadt kabátom, s mindig eszembe juttatja, mennyi szegény ember van az országunkban. Ezért nehéz a szívem.

Ettől kezdve az alattvalói még jobban szerették kánjukat.

Sok éven át uralkodott már Bolotbek kán, de még nem választott magának feleséget.

Alattvalóit ez nagyon elszomorította. Egyszer meglátogatták őt a bölcsek, hogy rábeszéljék a nősülésre.

 • Emlékezz csak vissza Száribajra – mondták neki. – Utód nélkül halt meg. Azt akarod, hogy veled is ez történjen?

Sokáig beszéltek neki, végre ráállt:

 • Nem bánom. Hívjátok össze az összes előkelő származású leányt egész kánságunkból. Három találós kérdést teszek fel nekik, s aki közülük azokat megfejti, azt feleségül veszem!

Összegyűlt Bolotbek palotájában az ország valamennyi előkelő származású hölgye. Bolotbek kán kiment hozzájuk és három találós kérdést adott fel nekik:

Milyen messzire van kelet nyugattól?

Milyen messzire van az ég a földtől?

Milyen messzire van az igazság a hazugságtól?

Három napot adott a talányok megfejtésére, és megparancsolta nekik, hogy minden reggel és minden este jöjjenek a palotába, és adjanak számot, hogyan haladnak a megfejtéssel.

Eltelt már két nap is, de még egyik lány sem fejtette meg a találós kérdéseket. Amikor harmadnap ismét a palotába indultak, megláttak egy Daanisman nevű szegény lányt, amint éppen rőzsét szedett.

 • Testvérkéim – szólította meg őket Daanisman -, már három napja a palotába jártok. Nem mondanátok meg nekem, miért?
 • Mi közöd hozzá? – vetetették neki oda az előkelő lányok. Te csak szedd a rőzsédet, mással ne törődj!

De akadt közöttük egy jószívű lány, az mindent elmondott neki, még a kán találós kérdéseit is megismételte. Erre Daanisman kérlelni kezdi őket, hogy vigyék őt magukkal a palotába. Először hallani sem akartak róla, kigúnyolták szegényes öltözetéért, de később mégiscsak engedtek a kérésének. megérkeznek a palotába és Bolotbek kán kérdi tőlük:

 • Nos, ki találta ki közületek a megfejtést?

Egyikük sem jelentkezett. Ekkor előlép Daanisman:

 • Én kitaláltam, kán. A kelet nincs nagyon messze a nyugattól, csak egy nap járásnyira. Keleten kezdi reggel a nap az útját, és estére nyugaton végzi. Az ég sincs nagyon messze a földtől. Ha felemeljük tekintetünket, látjuk az eget, ha lenézünk, a földet látjuk. De a harmadik kérdés, sem nehéz. Az igazság a hazugságtól csak négyujjnyi távolságra van. Ekkora a távolság a szemtől a fülig, mert míg a fül gyakran hazugságot hall, a szem mindig látja az igazságot!
 • Helyes! – kiáltott fel a kán. – Egyedül te tudtad megfejteni a rejtvényt, te vagy hát országunk legbölcsebb lánya, te leszel a feleségem!

És Bolotbek esküvőre hívta meg népét.

Így lett a szegény lány, a kán felesége. Egyetértésben, boldogságban éltek együtt, közben nem feledkeztek meg a szegényekről, becsülettel gondoskodtak róluk. Daanisman hasznos tanácsokkal segített a kánnak. Nem hiába hívták Daanismannak, ami bölcset jelent. A kán mindig nagy figyelemmel hallgatta meg feleségét, akinek viszont fogadalmat kellett tennie, hogy senki másnak tanácsot nem ad.

Történt egyszer, hogy egy ifjú dalia, vétséget követett el a kán ellen, amiért halál várt rá. Elment az ifjú a kán feleségéhez, hogy tanácsot kérjen tőle, miként szabadulhat a büntetés alól.

A kán felesége megsajnálta az ifjú daliát. Elhatározta, hogy megszegi fogadalmát, amit férjének adott, és az ifjút ellátta jó tanáccsal, hogyan beszéljen a kánnal.

 • De aztán jól vigyázz, el ne áruld, hogy a tanácsot án adtam! – mondta neki.

Csakhogy Bolotbek kán azonnal rájött, hogy az okos válaszokat, nem az ifjú találta ki.

 • Mondd meg, ki adott neked tanácsot!

A megrémült ifjú beismerte, hogy a kán feleségénél járt jó tanácsért.

Haragra lobbant a kán. Mondja a feleségének:

 • Nem tartottad be a szavadat, s ez azt jelenti, hogy hűtlen asszony vagy. Idáig jól éltünk együtt, de most el kell hagynod a palotámat és a városomat is, el kell tőlem távoznod! Megengedem, hogy ami a legkedvesebb számodra, azt magaddal vidd!
 • Ha így döntöttél, mit tehetek? – mondja Daanisman. – De teljesítsd kívánságomat, és utoljára vacsorázz meg velem!

Bolotbek beleegyezett.

A kánné finom eledellel, itallal vendégelte férjét. Az italtól hamarosan elaludt. Daanisman befogta a legjobb lovait, az alvó kánt a kocsiba tette, és elindult vele a városból.

Rövidesen egy másik kánságba értek. Bolotbek kán felébredt, körülnézett, és látja, hogy egy egészen idegen városban van, mellette Daanisman a felsége.

Ijedten kérdezi feleségétől:

 • Mit akarsz tenni velem?
 • Uram – felelte Daanisman. – Azt mondtad, hagyjam el a palotádat és városodat, de magammal hozhatom, ami számomra a legkedvesebb. Így is tettem. Elhagytam palotádat meg a várost, de téged magammal hoztalak, mert széles e világon te vagy számomra a legkedvesebb.

Bolotbek kán megértette, hogy igazságtalanul járt el, és szégyellte magát bölcs felesége előtt. Visszament hát vele palotájukba, és ott továbbra is olyan egyetértésben és boldogságban éltek, mint azelőtt.

Forrás: Boldizsár Ildikó - Mesekalauz úton levőknek, Magvető kiadó, Budapest, 2015.

Pompás Meseműhelyek

Online Meseműhely – felnőtteknek – minden hónap 3. csütörtök estéjén, 17:30-19:00 között.
Ez a fenti történet is szerepel majd sorozatunk áprilisi alkalmán.
A műhely alkalmak célja a mesék rétegeinek, üzeneteinek és belső erőforrásokat mozgósító motívumainak felfedése.
Tarts velünk, ha szereted a népmeséket, vagy ha sok a kérdésed ezzel a műfajjal kapcsolatban.
Kiemelten ajánljuk ezt a műhelymunkát mindazoknak akik családi, baráti vagy gyermek társaságban szeretnének élőszóban mesélni, de kihívást jelent egy-egy szövegbe életet lehelni.
További részletek és éves tematika itt:
Jegy és 3 alkalmas bérlet a meseműhelyekre

pompas_napok_mesemuhelyek.JPG

Aki nem hiszi, járjon utána!

Pompás Napok csapatával várjuk jelentkezésetek és megkereséseiteket akár felnőttként érdeklődtök, akár gyermekeiteket szeretnétek mesei élményekhez juttatni. Pedagógusképzésekkel, felnőtt meseműhelyekkel, interaktív mesés alkalmakkal és hagyományőrző programokkal akár házhoz is megyünk. 
Írjatok a pompasnapok@pompasnapok.hu címre, hogy személyre szabott programot alakíthassunk ki!

Előadásainkra, képzéseinkre várjuk a szülőket, pedagógusokat, gyerekekkel foglalkozó szakembereket, meseszerető felnőtteket.

logo.jpg

További inspirációért látogassátok meg Mesetárunkat és Játéktárunkat!

Ajánljuk figyelmetekbe kiadványainkat, amelyekben kidolgozott mesefeldolgozásokat találtok. Az elektronikus módszertani anyagok az intézményi keretekhez illeszkednek és segítik az óvodás és kisiskolás korosztállyal való foglalkozást.

Kövessetek minket Facebook oldalunkon is!

Látogassátok meg weboldalunkat: www.pompasnapok.hu

Érdemes csatlakoznotok szakmai közösségeinkhez, ahol óvodás és kisiskolás korosztályok számára népi játékokkal és népmesékkel kapcsolatban kérhettek tanácsot vagy oszthattok meg tapasztalatokat.  

Szólj hozzá

online mesetár kirgiz népmese Boldizsár Ildikó meseműhely A fehér sólyom