2022. okt 06.

A mesetérkép óvodai használata, személyiségfejlesztő hatása - 2. rész

írta: Zsótér Boglárka
A mesetérkép óvodai használata, személyiségfejlesztő hatása - 2. rész

Török Georgina, Pompás Mesés Nagykövetünk nyár elején védte szakdolgozatát és lett óvodapedagógus. Természetesen a témaválasztásában a Pompás Napok módszertana is fontos szerepet kapott. Szeretettel osztjuk meg Veletek beszámolójának második részét a szakdolgozatról, az írás folyamatáról és gyakorlati tapasztalatairól. Ginának sok sikert és megannyi mesés pillanatot kívánunk pedagógusi munkájában! 

Az első részt itt olvashatjátok.

*****

Számomra sokáig az óvodapedagógus lét nem volt több, mint féltve őrzött és szeretőn dédelgetett álom. Felsőoktatásba való beiratkozásomkor ott az egyetem épületében egyszeriben valósággá kezdett válni mindaz, ami addig csak ábránd volt. Megpróbáltam elképzelni az elkövetkezendő három évemet: mennyi mindent fogok tanulni, milyen új ismeretekkel fogok gazdagodni, s hogyan fogom majd azt alkalmazni gyakorlataim s később munkám során. Eszembe jutott majdani kötelességem is; a szakdolgozatírás. Számos téma volt mely iránt fokozottan érdeklődtem, a kört leszűkítettem így még első egyetemi évem végén eldöntöttem mi jelenti majd diplomamunkám alapját. A mesetérképekkel utolsó egyetemi évem során ismerkedtem meg, rendszeres használatukat követően bizonyossá vált bennem, hogy ennek a technikának a mibenléte, alkalmazása, gyermeki személyiségre gyakorolt hatása az a téma mely a legérdekesebb és legkedvesebb számomra – így eredeti ötletemtől eltérve – a Pompás út felé indultam el. A Pompás Napok weboldalán fellelhető összes információt összegyűjtöttem a szóban forgó segédeszközről, s természetesen nem maradhatott ki tarisznyámból maga a mesetérkép sem. Így, kezdetleges „Pompás ismereteimmel”, valamint A kóró és kismadárhoz készült rajzos csodával érkeztem leendő konzulensemhez, hogy átfogó képet tudjak mutatni az általam választott témáról. Az első konzultáció alkalmával megszületett a cím, illetve megbeszélésre kerültek a dolgozat főbb fejezetei.

tg-pompas_cikk2.jpg

Boldogan tértem haza, mert a vágyott szakdolgozati témám elfogadásra került. A következő lépésben felkerestem a Pompás Napok egyik alapítóját, Rebekát: rövid bemutatkozást követően felvázoltam neki készülő szakdolgozatom címét, főbb fejezeteit, s együttműködésre kértem fel. Hamar megérkezett a pozitív válasz – a Pompás Napok életrehívói – Bogi és Rebeka válaszlevele örömmel, kedvességgel és pompás lelkesedéssel volt átitatva. Elfogadták felkérésemet, s ezt követően már – minden túlzás nélkül – a Pompás Napok a mindennapjaim részévé vált. Rebeka és Bogi magasszintű szakmai tudásukat, tapasztalataikat számomra tanáccsá formálták és folyamatos munkával hamarosan összeállt a tartalomjegyzék. Bár első olvasásra nem tűnhet nagy eredménynek, számomra ez a dolgozat vázát is jelentette. Írásomban két fő egység különül el egymástól: a szakirodalom-feltáráson alapuló elméleti áttekintés, valamint a vizsgálataim alapján leszűrt tapasztalatokat tartalmazó rész.

Dolgozatom elméleti részének megírására egy hosszú útként tekintettem, melynek első állomása az óvodai személyiségfejlesztés volt. Azon alfejezetben a vonatkozó törvények és jogszabályok ismertetését követően a személyiségfejlesztést pedagógiai szempontból közelítettem meg. A témát követően a mesehallgatás fontosságára is kitértem, majd egy másik aspektusból vizsgáltam, mégpedig a tervezett és spontán – de az óvodapedagógus részéről minden esetben tudatosság jellemezte – fejlesztésre, pontosabb kifejezéssel élve a fejlődéssegítésre helyeztem a hangsúlyt. Véleményem szerint, mint az ilyesfajta fejlődéssegítés legeffektívebb módja az élőszóval mesélés, így következő témám az élőszavas mesélésről szólt. Szükségszerűnek éreztem, hogy szót ejtsek a műmeséről és népmeséről, melyet már dolgozatom fókuszpontja: a mesetérkép bemutatása követett.

A bevezető részben röviden bemutattam a Pompás Napok módszertanát, illetve a
segédeszköz használatáról is szót ejtettem. A mesetérképekről szóló alfejezetben viszont azt tűztem ki célul, hogy ezt az újkeletű alkotást elhelyezzem az óvodapedagógusok által használt segédeszközök palettáján, illetve megkeressem helyét a mese világában. Ezen vállalkozás erőforrásait az általam lefordított külföldi tanulmányok, hazai értékes szakirodalmak vonatkozó részeinek megjelenítésével biztosítottam. Továbbá a dr. Boldizsár Ildikó és Luzsi Margó gondozásában negyedévente megjelenő MESE Összművészeti Folyóiratban olvasottak is kiváló alapként szolgáltak dolgozatomhoz.  

A szakdolgozatom második felét kutatómunkám előkészítése, lefolytatása és a leszűrt eredményei alkotják. Az általam vizsgálni kívánt segédeszköz használatával összefüggésben még nem született kutatás, így a primer kutatás lehetőségével éltem. Két vezérszál mentén haladtam, ahogyan azt a dolgozatom címe is mutatja (óvodai használat és személyiségfejlesztő hatás).

Vizsgálatom célja az volt, hogy átfogó képet kaphassak a mesetérkép óvodai alkalmazásáról, valamint, hogy rövidtávon milyen személyiségfejlesztő hatásokat tudunk elérni használatával. Mindemellett törekedtem arra, hogy a lakóhelyemen élő és a vizsgálatban szereplő szakemberek véleményét megismerjem a mesetérképről, továbbá, hogy megtudjam, a pedagógusok általánosságban mennyire tartják nyitottnak önmagukat egy új módszertan megismerésére, milyen mértékben tudnak alkalmazni egy újszerű komplex segédeszközt. A Pompás Napok alapítóinak írásbeli engedélyével két mesetérképet egy kéthetes tesztidőszakra bocsátottam a vizsgálatban résztvevő pedagógusok számára. A mesetérkép technikát egy általam összeállított használati útmutató alapján sajátíthatták el.  A kéthetes tesztidőszakot követően elektronikusan kapták meg a kérdőívet az óvodapedagógusok, melyben a tesztidőszakot megelőző és a tesztidőszak alatti gondolataikat, tapasztalataikat rögzíthették. A visszaérkezett kérdőívekben kapott válaszokat feldolgoztam, s így tudtam meg azt, hogy a válaszadó óvodapedagógusok jelentős része gondolta úgy, hogy a mesetérkép könnyen használható segédeszköz, mely rendkívül hasznos, mindemellett változatosabb tevékenység megtartására válhat képessé alkalmazásával.  Az is kiderült, hogy a megkérdezettek többsége szívesebben mondana mesét fejből a mesetérkép technika megismerését követően. A szakemberek válaszai alapján a mesetérkép segédeszközzel való élőszavas mese előadás a kifejezetten fejlesztő hatású a gyermeki személyiségre, különös tekintettel a nyelvi és kognitív képességek területein, fejleszti a szókincset, fantáziát, a figyelmet, kitartást, memóriát, szerialitást, önbizalmat, a szociális intelligenciát.

 tg-szakdolgozat.jpg

Szakdolgozatom megírásával arra törekedtem, hogy új ismeretekre és tapasztalatokra tehessek szert, hiszen hónapokon keresztül formálódott kezeim alatt diplomamunkám, volt lehetőségem, hogy egy-egy témában elmélyülhessek. Mindazonáltal, hogy a vizsgálat lefolytatásával új nézőpontokat ismertem meg, kérdéseimre választ kaptam, úgy célom nem csupán önös érdekeket szolgált; szerettem volna, hogy a kutatásba bevont pedagógusok is megismerkedjenek a Pompás Napok rajzos termékével, az élőszavas mesemondás élményével.

Hiszem, hogy Rebekával és Bogival, a Pompás Nagykövettársakkal, a módszertant alkalmazó szakemberekkel, a mesélő szülőkkel kimondatlan közös célunk felé jó úton haladunk. Ez a cél nem kisebb, mint mesetéglákból felépíteni azt a biztonságos, békés és meghitt kis varázsvilágot a gyermekek lelkében, melyre véleményem szerint minden embernek szüksége van.

 

pompas_napok_18_meseterkep.png

18 nyomtatható, színezhető mesetérkép a Pompás Napok webshopjában. Klikk!
Irány a webshop!

Hagyományok új felületeken, új köntösben

Hiszünk abban, hogy hagyományaink fontos tudást és megerősítést, intelmet hordoznak a mai ember számára is. Vegyük ismét birtokba ezeket az ismereteket, és építsük be a mindennapokba!

 • Videó anyagaink rövid interakciók, legyen szó játékról, meséről vagy tárgyalkotásról.
  Klikk erre a linkre! Megnézem a Pompás Napok You Tube csatornáját!
 • Mesetárunk 2017 óta egy bővülő gyűjtemény azokból a mesékből, amelyekhez a Pompás Napok csapata kötődik. Klikk! Ellátogatok a Mesetárba!
 • Játéktárunk javarészt népi játékokat tartalmaz, játékfűzéseket és néhány olyan ötletet is, amelyek a néphagyományban gyökereznek. Ezek a gyerekekkel való együttlétek alatt új variációként születtek meg.
  Klikk ide! Felkeresem a Játéktárat!
 • Szakmai cikkeink és vendégírónk tollából született írások is számos izgalmas témát feszegetnek, ötletekkel szolgálnak. A blog felületének jobb oldalán, a kereső funkcióval rákereshetsz konkrét kifejezésekre is.
  Klikk! Beleolvasok a blogba! 
  Népmese-foglalkozás címszóval ezeket a cikkeket több, mint 200.000 látogató olvasta el.
  Kattints rá! Nézzük, melyek ezek a cikkek!
 • Online előadásainkra, képzéseinkre várjuk a szülőket, pedagógusokat, gyerekekkel foglalkozó szakembereket, meseszerető felnőtteket.
 • Ajánljuk figyelmetekbe kiadványainkat, amelyekben kidolgozott mesefeldolgozásokat találtok. Az elektronikus módszertani anyagok az intézményi keretekhez illeszkednek és segítik az óvodás és kisiskolás korosztállyal való foglalkozást.

logo.jpg

Kövessetek minket Facebook oldalunkon is!

Látogassátok meg weboldalunkat: www.pompasnapok.hu

 

Szólj hozzá

mese gyerekek szakdolgozat óvodás pedagógus mesék mesélés népmese magyar népmese mesemondás Pompás Napok mesetérkép népmese-foglalkozás pompás szakdolgozat pompás mesetérkép mesetérkép az óvodában Török Georgina