Pompás Napok

NEVELÉS JÁTÉKKAL ÉS MESÉVEL

2020. aug 06.

A szentéletű lány (májusfa)

írta: Kormos Rebeka
A szentéletű lány (májusfa)

Parasztbibliából:

28998.jpgForrás: nyiregyhaza.hu

Amikor a hetvenkét tanítvány tanítani járt, volt köztük egy szentéletű lány is, de mégsem hitték el, hogy ártatlan tőlük. Mint mondották az emberek, elhiszik, ha a földbe szúrt száraz ág reggelre kizöldül. A fa azonban május hajnalára kihajtott. A májusfa azokra az időkre emlékeztet ...

Aki nem hiszi, járjon utána!

Pompás Napok  csapatával várjuk jelentkezésetek és megkereséseiteket akár felnőttként érdeklődtök, akár gyermekeiteket szeretnétek mesei élményekhez juttatni. Pedagógusképzésekkel, felnőtt meseműhelyekkel, interaktív mesés alkalmakkal és hagyományőrző programokkal akár házhoz is megyünk. 
Írjatok a pompasnapok@pompasnapok.hu címre, hogy személyre szabott ...

Tovább Szólj hozzá

májusfa mesetár népmese Parasztbiblia A szentéletű lány

2020. aug 06.

Teknőc élelmet szerez

írta: Kormos Rebeka
Teknőc élelmet szerez

Gulyás Melinda  fordítása:

  unnamed_3.jpg
Forrás: miskolczoo.hu

A nap forrón tűzött. A föld cserepes volt a szárazságtól. Sok-sok hónapja nem esett már, ezért élelem sem volt. Az állatok éheztek.
Oroszlán, az állatok királya összehívta lesoványodott és kimerült barátait egy magas, vaskos törzsű fa árnyas lombja alá.
- A legenda szerint ez egy bűvös fa – kezdte mennydörgő hangján –, és bőségesen elláthat bennünket élelemmel, ha kimondjuk a titkos nevét. Csakhogy ezt a nevet nem ismeri más, csak az az öregember, aki a hegy tetején él.
- Akkor menjünk fel hozzá minél hamarabb – trombitált Elefánt –, még mielőtt mindnyájan éhen pusztulunk!
- Én felmegyek – jelentette ki Teknőc csöndesen, mire minden szem rá szegeződött.
- Nem ...

Tovább Szólj hozzá

mesetár népmese Teknőc élelmet szerez afriaki

2020. aug 06.

Almát szemétér’

írta: Kormos Rebeka
Almát szemétér’

Kárpátaljai népmese nyomán:

piros-alma-festese-tananyag-borito-1200x900-1080x810.jpgForrás: lamibakos.com

Élt Ajakon egy nagyon gazdag ember. Egyetlen fia szép, derék ember vót. Ott vót a kora, hogy megnősítsék.
- Édesapám, ne házasítsatok - mondta a fiú az apjának -, mert azt veszem el , akit szeretek!
Vitte a keresztapja gazdag helyre, szegényebb helyre, szép jánhoz, csúnya jánhoz, gazdagho, szegényhe, nem kellett neki senki. Eljött az ősz, ű maga mondta akkor az édesapjának:
- No, édesapám, én már most megyek házasodni.
- Jól van, fiam - mondta az apja -, mennyi pénz kell, mennyi garast adjak?
- Nem kell nekem semmi, csak két szekér alma meg a legfiatalabb szógád - mondta a fiú . - De akármilyen menyasszonyt hozok, szeressétek, mint gyermeketeket, mert ha nem, elrejtem magamat.
Az édesapa ...

Tovább Szólj hozzá

magyar mesetár népmese kárpátaljai Almát szemétér’

2020. aug 06.

A kismalac és a farkasok

írta: Kormos Rebeka
A kismalac és a farkasok

Kovács Ágnes szerkesztésében:

sddefault.jpgForrás: youtube.com

Volt a világon egy kismalac, annak volt egy kis háza egy nagy rengeteg erdő közepén.
Egyszer, amint ebben a kis házban főzögetett magában, odamegy egy nagy ordas farkas, beszól az ajtón:
- Eressz be, kedves malackám, nagyon hideg van idekint, fázom.
- Nem eresztlek biz én, mert megeszel.
- Ereszd be hát legalább az egyik hátulsó lábam.
A kismalac beeresztette az egyik hátulsó lábát. Hanem alattomban odatett egy nagy fazék vizet a tűzhöz.
Kicsi idő múlva megint megszólalt a farkas:
- Ugyan, kedves malackám, ereszd be a másik hátulsó lábam is.
A kismalac beeresztette azt is. De a farkas azzal se érte be, hanem egy kis idő múlva megint beszólt:
- Kedves malackám, ereszd be a két első ...

Tovább Szólj hozzá

2020. aug 06.

A csodakert

írta: Kormos Rebeka
A csodakert

Boldizsár Ildikó gyűjteményéből, kazah népmese nyomán:

20200731_080209.jpg

Valamikor élt két szegény jóbarát: Aszán meg Hászen.
Aszán kis darabka földjét művelgette, Hászen nyájacskáját legeltette. Így szerezték meg szűkösen a betevő falatot. Mindketten özvegyemberek voltak, de Aszánnak volt egy szép, kedves leánya - ő volt minden vigasztalása, Hászennek pedig egy deli, szófogadó fia - minden reménysége.
Egyik tavasszal, mikor Aszán éppen arra készült, hogy kimenjen a földecskéjére, nagy bajba jutott Hászen: tönkretette a sztyeppét a szörnyű vihar, és Hászennek minden juha elpusztult. Könnyezve, fia vállára támaszkodva tántorgott el a barátjához, és így szólt hozzá:
- Azért jöttem, Aszán, hogy búcsút vegyek tőled. Nyájam ...

Tovább Szólj hozzá

kazah mesetár népmese Boldizsár Ildikó A csodakert

2020. aug 06.

A sánta kiskacsa

írta: Kormos Rebeka
A sánta kiskacsa

orosz népmese nyomán:

15631763_cc6596646ed44ac679ddb28cfce1e2cd_xl.jpgForrás: indafoto.hu

Élt egyszer, éldegélt egy apóka meg egy anyóka. Kimentek az erdőbe gombát szedni, s ott egy kiskacsát találtak. Sánta volt a kiskacsa. Fogták az öregek, és hazavitték.
Másnap reggel felkeltek, kimentek újra gombáért, a kiskacsának meg pihetollból puha fészket készítettek. Alighogy elmentek, a kiskacsa leánykává változott, sürgött-forgott, kisöpört, vizet hozott, lepényt sütött.
Hazatér az apóka meg az anyóka, megkérdik:
-Hát itt ki szorgoskodott?
Azt mondják a szomszédok:
-Itt járt egy sánta leányka, vizet húzott a kútból.
Az apóka meg az anyóka másnap megint felkerekedett, de nem mentek az erdőbe: elbújtak a kamrába. A kiskacsa megint leánykává változott, és fogta a vödröt, ...

Tovább Szólj hozzá

orosz mesetár népmese A sánta kiskacsa

2020. aug 06.

A nyulacska harangocskája

írta: Kormos Rebeka
A nyulacska harangocskája

Kovács Ágnes szerkesztésében:

antikolt-ezust-szinu-diszes-harang-fuggo-disz.jpgForrás: csinaljekszert.hu

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska. Ennek a nyulacskának volt egy szépen szóló harangocskája. Egyszer a nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt egy bokor tövébe, és a bokorra felakasztotta a harangocskáját. Reggel, mikor felébredt, a bokrot sehol sem látta, hanem egy nagy fát látott helyette. Felnézett reá, és látta, hogy a harangocskája a fán van. Kérte a fát, hogy adja vissza a harangocskáját, de a fa nem adta vissza.
Ekkor a nyulacska elment a fejszéhez, és kérte, hogy a fát vágja ki, hogy a fa adja vissza a szépen szóló harangocskát. De a fejsze nem vágta ki a fát.
Most a nyulacska elment a köszörűkőhöz, hogy fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ...

Tovább Szólj hozzá

magyar mesetár népmese Kovács Ágnes A nyulacska harangocskája

2020. aug 06.

A kiskacsa világgá megy

írta: Kormos Rebeka
A kiskacsa világgá megy

Josef Haltrich erdélyi, szász mesegyűjteményből:

nevtelen_terv.jpg

A kiskacsa illegve-billegve világkörüli útra készült, amikor odajött hozzá az ugribugri béka, és megkérdezte:
– Hová, hová, kiskacsa?
– Messze, a nagyvilágba! –
Felelte a kiskacsa.
– Én is veled tarthatok? –
A béka így vartyogott.
– Hát ülj fel a farkamra! –
Felelte a kiskacsa.
Azzal a béka feltelepedett a kiskacsa farkára, és elindultak együtt. Akkor jött a nagy malomkő, és megkérdezte:
– Hová, hová, kiskacsa?
– Messze, a nagyvilágba! –
Mondták kacsa és béka.
– Veletek tarthatok-e? –
Malomkő ezt kérdezte.
– Hát ülj fel a farkamra! –
Ezt vartyogta a béka.
A nagy malomkő felpattant a béka farkára, és így indultak lassan, lépésben tovább.
Akkor jött a piros ...

Tovább Szólj hozzá

erdélyi mesetár népmese A kiskacsa világgá megy szás

2020. aug 06.

A kis gömböc

írta: Kormos Rebeka
A kis gömböc

Arany László gyűjtése nyomán:

gomboc.jpgForrás: harmadikszempont.blog.hu

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény ember; annak volt egy felesége, három leánya meg egy kis malaca. Egyszer megölték a kis malacot, a húsát felkötötték a padlásra.  
Már kolbásza, hurkája, sonkája, mindene elfogyott a kis malacnak, csak a gömböce volt még meg. Egyszer arra is ráéhezett a szegény asszony, felküldte a legöregebb leányát a padlásra:  
- Eredj leányom, hozd le azt a kis gömböcöt, főzzük meg.  
Felment a legöregebbik leány érte; amint le akarta vágni, elkiáltotta magát a kis gömböc: "Hamm, bekaplak!" - azzal bekapta.
Már odalent nem győzték várni. Felküldte a szegény asszony a középső leányát:  
- Eredj már, leányom, nézd meg, ...

Tovább Szólj hozzá

2020. aug 06.

A király elveszti türelmét - végtelen mese -

írta: Kormos Rebeka
A király elveszti türelmét - végtelen mese -

Zagyvarónai mese emlékei után:

005-malatazas-vilagos.jpg

Valamikor réges-régen élt egy nagyon gazdag, gőgös, büszke király. Kitanálta, hogy ő nagyon szeretne mesét hallgatnyi.   Kihirdette az egész birodalmába, hogyha lenne valaki, aki neki három évig egyhúztomba mesél, annak adja feli birodalmát.  
- De jó gondolják meg, merd aki nem tud három évig mesélnyi, a vár faláná karóba húzatom a fejit!  
Sokan vágyodtak a feli birodalomra: grófok, hercegek, nagyobb urak sokan mentek szerencsét próbálnyi. Úgy érizték, tudnak mesélnyi, de bizony még a legügyesebb se vitte két-három hónaptó tovább.  
A király meg nem kegyelmezett senkinek, irgalmatlanú levágatta mindnek a fejit, a vár faláho nagy karókra szurkáltatta.   Majd egy szegény embernek vót egy ...

Tovább Szólj hozzá

mese végtelen mesetár népmese A király elveszti türelmét