Pompás Napok

NEVELÉS JÁTÉKKAL ÉS MESÉVEL

2020. aug 06.

Teknőc élelmet szerez

írta: Kormos Rebeka
Teknőc élelmet szerez

Gulyás Melinda  fordítása:

  unnamed_3.jpg
Forrás: miskolczoo.hu

A nap forrón tűzött. A föld cserepes volt a szárazságtól. Sok-sok hónapja nem esett már, ezért élelem sem volt. Az állatok éheztek.
Oroszlán, az állatok királya összehívta lesoványodott és kimerült barátait egy magas, vaskos törzsű fa árnyas lombja alá.
- A legenda szerint ez egy bűvös fa – kezdte mennydörgő hangján –, és bőségesen elláthat bennünket élelemmel, ha kimondjuk a titkos nevét. Csakhogy ezt a nevet nem ismeri más, csak az az öregember, aki a hegy tetején él.
- Akkor menjünk fel hozzá minél hamarabb – trombitált Elefánt –, még mielőtt mindnyájan éhen pusztulunk!
- Én felmegyek – jelentette ki Teknőc csöndesen, mire minden szem rá szegeződött.
- Nem ...

Tovább Szólj hozzá

mesetár népmese Teknőc élelmet szerez afriaki

2020. aug 06.

Almát szemétér’

írta: Kormos Rebeka
Almát szemétér’

Kárpátaljai népmese nyomán:

piros-alma-festese-tananyag-borito-1200x900-1080x810.jpgForrás: lamibakos.com

Élt Ajakon egy nagyon gazdag ember. Egyetlen fia szép, derék ember vót. Ott vót a kora, hogy megnősítsék.
- Édesapám, ne házasítsatok - mondta a fiú az apjának -, mert azt veszem el , akit szeretek!
Vitte a keresztapja gazdag helyre, szegényebb helyre, szép jánhoz, csúnya jánhoz, gazdagho, szegényhe, nem kellett neki senki. Eljött az ősz, ű maga mondta akkor az édesapjának:
- No, édesapám, én már most megyek házasodni.
- Jól van, fiam - mondta az apja -, mennyi pénz kell, mennyi garast adjak?
- Nem kell nekem semmi, csak két szekér alma meg a legfiatalabb szógád - mondta a fiú . - De akármilyen menyasszonyt hozok, szeressétek, mint gyermeketeket, mert ha nem, elrejtem magamat.
Az édesapa ...

Tovább Szólj hozzá

magyar mesetár népmese kárpátaljai Almát szemétér’

2020. aug 06.

A kismalac és a farkasok

írta: Kormos Rebeka
A kismalac és a farkasok

Kovács Ágnes szerkesztésében:

sddefault.jpgForrás: youtube.com

Volt a világon egy kismalac, annak volt egy kis háza egy nagy rengeteg erdő közepén.
Egyszer, amint ebben a kis házban főzögetett magában, odamegy egy nagy ordas farkas, beszól az ajtón:
- Eressz be, kedves malackám, nagyon hideg van idekint, fázom.
- Nem eresztlek biz én, mert megeszel.
- Ereszd be hát legalább az egyik hátulsó lábam.
A kismalac beeresztette az egyik hátulsó lábát. Hanem alattomban odatett egy nagy fazék vizet a tűzhöz.
Kicsi idő múlva megint megszólalt a farkas:
- Ugyan, kedves malackám, ereszd be a másik hátulsó lábam is.
A kismalac beeresztette azt is. De a farkas azzal se érte be, hanem egy kis idő múlva megint beszólt:
- Kedves malackám, ereszd be a két első ...

Tovább Szólj hozzá

2020. aug 06.

A csodakert

írta: Kormos Rebeka
A csodakert

Boldizsár Ildikó gyűjteményéből, kazah népmese nyomán:

20200731_080209.jpg

Valamikor élt két szegény jóbarát: Aszán meg Hászen.
Aszán kis darabka földjét művelgette, Hászen nyájacskáját legeltette. Így szerezték meg szűkösen a betevő falatot. Mindketten özvegyemberek voltak, de Aszánnak volt egy szép, kedves leánya - ő volt minden vigasztalása, Hászennek pedig egy deli, szófogadó fia - minden reménysége.
Egyik tavasszal, mikor Aszán éppen arra készült, hogy kimenjen a földecskéjére, nagy bajba jutott Hászen: tönkretette a sztyeppét a szörnyű vihar, és Hászennek minden juha elpusztult. Könnyezve, fia vállára támaszkodva tántorgott el a barátjához, és így szólt hozzá:
- Azért jöttem, Aszán, hogy búcsút vegyek tőled. Nyájam ...

Tovább Szólj hozzá

kazah mesetár népmese Boldizsár Ildikó A csodakert

2020. aug 06.

A sánta kiskacsa

írta: Kormos Rebeka
A sánta kiskacsa

orosz népmese nyomán:

15631763_cc6596646ed44ac679ddb28cfce1e2cd_xl.jpgForrás: indafoto.hu

Élt egyszer, éldegélt egy apóka meg egy anyóka. Kimentek az erdőbe gombát szedni, s ott egy kiskacsát találtak. Sánta volt a kiskacsa. Fogták az öregek, és hazavitték.
Másnap reggel felkeltek, kimentek újra gombáért, a kiskacsának meg pihetollból puha fészket készítettek. Alighogy elmentek, a kiskacsa leánykává változott, sürgött-forgott, kisöpört, vizet hozott, lepényt sütött.
Hazatér az apóka meg az anyóka, megkérdik:
-Hát itt ki szorgoskodott?
Azt mondják a szomszédok:
-Itt járt egy sánta leányka, vizet húzott a kútból.
Az apóka meg az anyóka másnap megint felkerekedett, de nem mentek az erdőbe: elbújtak a kamrába. A kiskacsa megint leánykává változott, és fogta a vödröt, ...

Tovább Szólj hozzá

orosz mesetár népmese A sánta kiskacsa

2020. aug 06.

A nyulacska harangocskája

írta: Kormos Rebeka
A nyulacska harangocskája

Kovács Ágnes szerkesztésében:

antikolt-ezust-szinu-diszes-harang-fuggo-disz.jpgForrás: csinaljekszert.hu

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska. Ennek a nyulacskának volt egy szépen szóló harangocskája. Egyszer a nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt egy bokor tövébe, és a bokorra felakasztotta a harangocskáját. Reggel, mikor felébredt, a bokrot sehol sem látta, hanem egy nagy fát látott helyette. Felnézett reá, és látta, hogy a harangocskája a fán van. Kérte a fát, hogy adja vissza a harangocskáját, de a fa nem adta vissza.
Ekkor a nyulacska elment a fejszéhez, és kérte, hogy a fát vágja ki, hogy a fa adja vissza a szépen szóló harangocskát. De a fejsze nem vágta ki a fát.
Most a nyulacska elment a köszörűkőhöz, hogy fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ...

Tovább Szólj hozzá

magyar mesetár népmese Kovács Ágnes A nyulacska harangocskája

2020. aug 06.

A kiskacsa világgá megy

írta: Kormos Rebeka
A kiskacsa világgá megy

Josef Haltrich erdélyi, szász mesegyűjteményből:

nevtelen_terv.jpg

A kiskacsa illegve-billegve világkörüli útra készült, amikor odajött hozzá az ugribugri béka, és megkérdezte:
– Hová, hová, kiskacsa?
– Messze, a nagyvilágba! –
Felelte a kiskacsa.
– Én is veled tarthatok? –
A béka így vartyogott.
– Hát ülj fel a farkamra! –
Felelte a kiskacsa.
Azzal a béka feltelepedett a kiskacsa farkára, és elindultak együtt. Akkor jött a nagy malomkő, és megkérdezte:
– Hová, hová, kiskacsa?
– Messze, a nagyvilágba! –
Mondták kacsa és béka.
– Veletek tarthatok-e? –
Malomkő ezt kérdezte.
– Hát ülj fel a farkamra! –
Ezt vartyogta a béka.
A nagy malomkő felpattant a béka farkára, és így indultak lassan, lépésben tovább.
Akkor jött a piros ...

Tovább Szólj hozzá

erdélyi mesetár népmese A kiskacsa világgá megy szás

2020. aug 06.

A kis gömböc

írta: Kormos Rebeka
A kis gömböc

Arany László gyűjtése nyomán:

gomboc.jpgForrás: harmadikszempont.blog.hu

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény ember; annak volt egy felesége, három leánya meg egy kis malaca. Egyszer megölték a kis malacot, a húsát felkötötték a padlásra.  
Már kolbásza, hurkája, sonkája, mindene elfogyott a kis malacnak, csak a gömböce volt még meg. Egyszer arra is ráéhezett a szegény asszony, felküldte a legöregebb leányát a padlásra:  
- Eredj leányom, hozd le azt a kis gömböcöt, főzzük meg.  
Felment a legöregebbik leány érte; amint le akarta vágni, elkiáltotta magát a kis gömböc: "Hamm, bekaplak!" - azzal bekapta.
Már odalent nem győzték várni. Felküldte a szegény asszony a középső leányát:  
- Eredj már, leányom, nézd meg, ...

Tovább Szólj hozzá

2020. aug 06.

A király elveszti türelmét - végtelen mese -

írta: Kormos Rebeka
A király elveszti türelmét - végtelen mese -

Zagyvarónai mese emlékei után:

005-malatazas-vilagos.jpg

Valamikor réges-régen élt egy nagyon gazdag, gőgös, büszke király. Kitanálta, hogy ő nagyon szeretne mesét hallgatnyi.   Kihirdette az egész birodalmába, hogyha lenne valaki, aki neki három évig egyhúztomba mesél, annak adja feli birodalmát.  
- De jó gondolják meg, merd aki nem tud három évig mesélnyi, a vár faláná karóba húzatom a fejit!  
Sokan vágyodtak a feli birodalomra: grófok, hercegek, nagyobb urak sokan mentek szerencsét próbálnyi. Úgy érizték, tudnak mesélnyi, de bizony még a legügyesebb se vitte két-három hónaptó tovább.  
A király meg nem kegyelmezett senkinek, irgalmatlanú levágatta mindnek a fejit, a vár faláho nagy karókra szurkáltatta.   Majd egy szegény embernek vót egy ...

Tovább Szólj hozzá

mese végtelen mesetár népmese A király elveszti türelmét

2020. aug 05.

A kiscsibe meg az öreg macska

írta: Kormos Rebeka
A kiscsibe meg az öreg macska

T. Aszódi Éva gyűjtéséből:

 

csibe_index_0.jpgForrás: magyarmezogazdasag.hu
Azt mondta a kiscsibe az édesanyjának:
- Anyám, süss nekem egy kalácsot!
Beleegyezett tyúkanyó, csak arra kérte a lányát, hozna neki tűzre való forgácsot, amit az emberek eldobnak. Elment a hát a kiscsibe a szomszéd konyhájába, de alig kezdte fölcsipegetni a forgácsot, meglepte egy öreg macska, s ráförmedt, hogy megeszi:
- Szépen kérlek, engedj utamra - könyörgött a kiscsibe. - Neked adom a fele kalácsomat.
- Jól van - szólt az öreg macska. - Eredj, hozd a kalácsot!
Hazavitte a kiscsibe a forgácsot, és elmesélte az anyjának, hogy mi történt vele.
- Sose búsulj, kislányom - vigasztalta tyúkanyó. - Akkora nagy kalácsot sütök neked, hogy jóllaksz vele ...
Tovább Szólj hozzá