Pompás Napok

NEVELÉS JÁTÉKKAL ÉS MESÉVEL

2020. ápr 29.

Megitatják a fűzfát

írta: Kormos Rebeka
Megitatják a fűzfát

Tréfás mesék sorából, Boldizsár Ildikó szerkesztésében:

fuzfa.jpgForrás: www.bezenye.network.hu

Egyszer volt hol nem volt, volt egy nagy görbe fűzfa Csenger meg Tótfalu közt a Szamos partján.
Olyan nagyon görbe volt, annyira meg volt hajolva, hogy már csalt egy arasz választotta el a pataktól. A patak partján jöttek, mentek az emberek, de senkinek sem jutott eszébe, hogy ez a fa alighanem szomjas, azért van így lehajolva, de bizony nem ér el a vízig, jó volna hát megitatni.
Egyszer arra megy egy szegény ember, azt mondja:
- Hej, de szomjas lehet ez a fűzfa! Visszamegy Csengerbe, a faluba, mondja a bírónak, hogy szedjen össze nyolc embert rajtuk kívül, hogy legyenek tízen, aztán menjenek el, vágják ki a fát, döntsék bele a Szamosba, hadd igya jól ...

Tovább Szólj hozzá

mesetár népmese falucsúfoló Megitatják a fűzfát

2020. ápr 29.

A férje a makacs asszonyt a víz folyásával ellenkező irányban keresi

írta: Kormos Rebeka
A férje a makacs asszonyt a víz folyásával ellenkező irányban keresi

Benkő László közlésében:

hid.jpg

Eccö egy embör dogozott a folyon tul. A felesége mög horta ki neki az ebédöt.
Mindig monta neki az ernbör, hogy ne gyere ezön a rossz hidon, mer leszakad eccö alattad, de biz accsak
azér is azon járt tovább is.
Hát eccö csak szalannak ám az embörhön, oszt mongyák neki, hogy gyűjjön hamar, mer a felesége alatt leszakatt a hid, oszt beleesött a folyóba.
Az embör szalad is gyorsan, oszt kezdi keresni az asszonyt viznek fölü. Monták neki, hogy ne ott keresse, hanem alu, hát arra vitte a viz.
De aszangya itt kö asztat keresni, mer hogy ha a viz arra akarta vinni, hát ü biztos emerre gyütt.

További mesék a  Mesetárban .
pipacsos_cover_1.jpg

Hagyományok új felületeken, új köntösben

Hiszünk abban, hogy hagyományaink fontos ...

Tovább Szólj hozzá

Benkő László A férje a makacs asszonyt a víz folyásával ellenkező irányban keresi trufa reális mese

2020. ápr 29.

Nyílt levél a karanténban oktató, nevelő pedagógusoknak

írta: Kormos Rebeka
Nyílt levél a karanténban oktató, nevelő pedagógusoknak

Geráné Onódy Tünde írása:

Kedves Pedagógusok!

Ismét – a történelem során ki tudja már hányadszor – tanúbizonyságot tettetek alkalmazkodó képességetekről, kreativitásotokról, pálya iránti elkötelezettségetekről. Mindössze két napotok volt arra, hogy átálljatok egy eddig még általánosan nem alkalmazott tanítási módra, a digitális oktatásra.

Erről a helyzetről eszembe jutott „Az aranyfonál (Grimm testvérek gyűjtése ) c. mese . Ebben a mesében is élet-halál a tét: aranyfonalat kell fonni a szalmából egy éjszaka alatt. Első hallásra azt mondhatjátok: Micsoda képtelenség! Pedig Ti most ilyen feladatot kaptatok. Talán azért, mert Bennetek minden feladat megoldásának képessége megvan.

rumpelstiltskin-appears-t-001.jpgIllusztráció:  Rui ...

Tovább Szólj hozzá

oktatás online iskola ovi oktató karantén pedagógus munkája idején nevelő Geráné Onódy Tünde karanténban

2020. ápr 28.

Az aranyfonál

írta: Kormos Rebeka
Az aranyfonál

Grimm testvérek gyűjtéséből:

  aranyfonal.jpgForrás: www.sumiandme.com

Egyszer volt egy szegény molnár s annak egy szép leánya. Hol járt, merre járt, nem tudom, elég az, hogy találkozott a királlyal, az szóba áll vele, kérdezi, ki s miféle ember, hogy megy dolga. Mit gondolt, mit nem a molnár, bizonyosan azért, hogy többre tartsa a király, elkezdett dicsekedni, hogy van neki egy szép leánya, szép, mint égen a ragyogó csillag, de ez semmi, az ő leánya olyan leány, hogy a szalmából aranyat fon.
- No, mondta a király, ilyent sem hallottam világéletemben. Hallod-e, molnár, ha csakugyan olyan ügyes a leányod, hozd el holnap a palotámba, hadd lám, igaz-e a beszéded.
A molnárnak egy kicsit lefittyent az ajaka, mert szépnek szép volt a leány, az igaz, de ...

Tovább Szólj hozzá

a mese öltözködés mesetár mesék népmese viselet Pál Benedek Elek Grimm Roki népmesékben Az aranyfonál Riki Rokka

2020. ápr 25.

A fekete havas

írta: Kormos Rebeka
A fekete havas

Benedek Elek mesélte:

2_4.jpgPompás Napok saját tervezésű illusztráció

Volt egyszer egy király, s annak három dali szép fia. Ennek a királynak mindig vadászaton volt az esze, egyebet sem igen tett egész életében. A fiait is mindig magával vitte, s az apjuk hat havasának nem volt olyan szege-lika, hol a fiúk ne vadásztak volna. Volt a királynak még egy havasa, a fekete havas, de ide hiába kéredzettek a királyfiak, az apjuk e világért meg nem engedte volna, hogy odamenjenek vadászni.

Na, telt-múlt az idő, s az öreg király meghalt. Ahogy elföldelték, a három fiú összetanakodott, s a temetés után egybe nekicihelődtek: elindultak a fekete havasba, hadd lám, mi isten csodája lehet ott, hogy az apjuk mindig úgy tiltotta a vadászást abban.

Hát ...

Tovább Szólj hozzá

mesetár népmese Benedek Elek mesélte A fekete havas

2020. ápr 22.

Gyógyír a mesében

írta: Kormos Rebeka
Gyógyír a mesében

Lelki nass

Lelki értelemben a népmesék valóban hordozzák a mintát, hogy mit, hogyan és mikor cselekedjünk, ha sorsfordító helyzetben vagyunk. Boldizsár Ildikó, a meseterápia módszerének kidolgozója könyveiben, képzésein és interjúiban arra tanít bennünket, hogy figyeljünk oda a történetek mélyén húzódó üzenetre, gondoljuk végig érzéseinket, felvillanó asszociációinkra szánjunk egy kis időt, akár laikusként is. 

A biztonságérzetüket elveszített emberek először külső kapaszkodókat keresnek, de fokozatosan ráébrednek, hogy hiába. A mesék szerint a kapaszkodót kizárólag önmagunkban találhatjuk meg.

(2016, Magyar Nemzet, A mese gyógyító ereje címmel, interjú Boldizsár Ildikóval)

Népmeséink hősei ...

Tovább Szólj hozzá

élet a mese növények víz bodza rozmaring nyárfa gyógyító gyógynövények népmese hársfa mesékben vize Az örökzöld fák eredete népmesékben Rozmaringszál Az ördög meg a lány A liliomleány Hársfavirág hercegnő Hársfavitéz Hársfa Jankó A nyárfa meg a fenyőfa A hétszépségű királykisasszony A boszorkány nyárfája ézus Krisztus és a fák Bodza-anyóka A bodza boszorkánya Rollright kövei nyárfarügy

2020. ápr 19.

Az igazságtévő kócsag madár

írta: Kormos Rebeka
Az igazságtévő kócsag madár

Dornbach Mária és T. Aszódi Éva szerkesztésében megjelent:

kocsag.JPGFestő: Petrovits
Forrás:www.galeriasavaria.hu

Volt egyszer egy béka, s ez olyan büszke volt a hangjára, hogy be nem állt a szája, fújta a nótát még éjszaka is. Volt egyszer egy kabóca, az sem tudott betelni a saját szépséges hangjával, pirkadatkor rázendített, s abba se hagyta másnap hajnalig. No, ez a két derék énekes egy szép napon összetalálkozott, s nagy versengésbe kezdtek, de sehogy sem tudtak megegyezni, hogy melyikük éneke a legédesebb. 
Már-már komoly veszekedéssé fajult a vita, amikor a békának mentő ötlete támadt:
- A közelben a vízparton tanyázik a kócsag, kérjük meg őt, hogy legyen döntőbíró!  
A kabóca elfogadta a javaslatot, miért is ne fogadta ...

Tovább Szólj hozzá

oktatás indián online természetvédelem nevelés feladatlap mesetár mesék népmese természetvédelmi népmesék Föld napja Madarak és fák napja április 22. Magyar természet napja Az igazságtévő kócsag madár A tollas kígyó búcsúja Közép- és dél-amerikai indián mesék és legendák május 10. május 22. mesékkel

2020. ápr 15.

Szívből szóló mesék, anyanyelvi nevelés, heti tervek és sorvezetők - egy óvónő gondolatai

írta: Kormos Rebeka
Szívből szóló mesék, anyanyelvi nevelés, heti tervek és sorvezetők - egy óvónő gondolatai

A Pompás Nagykövetek egytől egyig elkötelezett pedagógusok. Az idén, az év első időszakában négyükkel sikerült még személyesen is találkoznunk. Azóta csak virtuálisan tartjuk a kapcsolatot, amely meglepő módon mindannyiunkból többet hoz ki, mint azt legmerészebb álmainkban is gondoltuk volna magunkról. 
Az oktatók, nagykövetek csapat szakmai munkát végeznek a háttérben, hogy segítsék más óvónők, tanítók munkáját. Ölteteket, feladatlapokat, jó gyakorlatokat osztanak meg egymással.

nagykovetek_jezsone_nemethne_huszar_gyivicsan.JPGFotó: Peer Réka (Juhászné Rusai Éva, Jézsóné Németh Éva, Dr. Deák-Zsótér Boglárka, Telepoczkiné Gyivicsán Viktória, Huszár Erika és Kormos Rebeka)

Ma Juhászné Rusai Éva sorait olvashatjátok.
Éva munkáját megismerve megtisztelő volt, ...

Tovább Szólj hozzá

otthon Az aranyszőrű bárány Juhászné Rusai Éva Pompás Nagykövet óvódai mesélés óvódások szülőkkel mesélnek óvódai munka

2020. ápr 14.

Az aranyszőrű bárány

írta: Kormos Rebeka
Az aranyszőrű bárány

Kriza János székely népköltési gyűjteményéből:

aranyszoru_barany.jpg

Forrás: www.maryiselinfineart.com

Egyszer vót egy szegény ember, s annak egy fia. Hogy a fiú akkorára nőtt, elkűdte az apja szógálni. Ment, ment a fiú, kereste a helyit magának, s akadt egy emberhez, aki őt megfogadta a juhok mellé. Másnap a gazdája neki a kezibe adott egy furulyát, s elkűdte a johokkal, hogy meglássa, jó lesz-e juhpásztornak. A fiú egéssz naphosszat sem heveredett le, mind más lomha pakulárok, hanem a johokot   téringette, furulyált, s ment utánnik.
Vót a johok   között egy aranyszőrű báránka, s a, ha ő furulyált, mindég táncolt; azt ő úgy es megszerette, hogy feltette magába, nem kér a gazdájától más bért, csak azt a báránt.
Estére a johokot   ...

Tovább Szólj hozzá

mesetár népmese Kriza János Az aranyszőrű bárány

2020. ápr 11.

Öltözködés és viseletek a népmesékben

írta: Kormos Rebeka
Öltözködés és viseletek a népmesékben

A népmesékben az öltözeteket leíró szófordulatok sokszor beszédesek. Persze előfordul, hogy csak utalásokat találunk vagy az adott viseleti darabot (ruhák, cipők, kiegészítők) épp, hogy csak megemlítik, a jellemzés töredékes. Akárhogy is, amikor ezeket a részleteket keressük a mesékben, meglepő, hogy mennyire változatos az öltözködés témájának megjelenítése és, hogy ezek milyen sokféle funkciót töltenek be.

piroskak.jpg

A Pompás Napok csapatában mindannyian kötődünk a népviseletekhez. Van aki készíti, van aki viseli, van aki táncol benne, van aki mesél bennük és olyan is akad, aki saját örömére hordja őket és erre buzdít tömegeket a Népviselet Napja elnevezésű kezdeményezéssel. Van szerencsénk még néha az öregek keze ...

Tovább Szólj hozzá

ingyenes online ruha napja népviselet családi igazolás képzés öltözködés képzési kredit 2020 pedagógus anyagok mesetár esti mese népmese viselet öltözet öltözék alsósoknak óvódásoknak A medve és a huszár Nefelejcs néviseleti kártyajátékok A tulipánból lett királyfi A piros tojás mesegyűjtemény népmese-foglalkozás április 24. Egy nap népviseletben Az egérbőrös királyleány A libapásztorból lett királyné Ezerszőr ruuhadarab Népviselet Napja Sokféle mesterség A zöldszakállú kiráy Krisztus megszaporítja a szegény asszony vásznát rongyi gyöngyi elalváshoz