Pompás Napok

NEVELÉS JÁTÉKKAL ÉS MESÉVEL

2020. máj 02.

Ki a legelébbvaló?

írta: Kormos Rebeka
Ki a legelébbvaló?

Kovács Ágnes szerkesztésében:

matra.jpgForrás: hu.wikipedia.org

Volt a világon egy öregember, az egyszer kinn járt a mezőn. Mikor jött hazafelé, fogott egy egeret. Mikor hazaért, látja, hogy kislány lett az egérből.
Nőtt a kislány, nagylány lett belőle, azt mondta:
- Én csak akkor megyek férjhez, ha olyan férjet találok, aki a legelébbvaló.
Az öregember elment keresni olyan férjet, ki a legelébbvaló. Elment a Naphoz. A Napnak a szolgája azt mondta, hogy várakozzon estig, mert a Nap úr most éppen oda van a földet megvilágítani.
Estefelé hazajött a Nap úr lovakon. Azt mondja neki az öregember, hogy vegye el az ő lányát, mert ő a legelébbvaló.
Azt mondta a Nap:
- Én nem vagyok a legelébbvaló, nálam erősebb a felhő, mert az engem eltakar.
...

Tovább Szólj hozzá

mesetár népmese Kovács Ágnes Ki a legelébbvaló? icinke-picinke

2020. máj 02.

Derék Jankó meg a kemény kenyér

írta: Kormos Rebeka
Derék Jankó meg a kemény kenyér

Békésy András gyűjtésében:

cipo.png

 Forrás: www.online.auchan.hu

derek_janko_forras.JPG

Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy igen szegény asszony. Annyija volt csak, amennyi a hátán csüngött, akár a csigának. Három kis gyermekét hurcolta a szegény asszony, amerre dologra járt. Letette őket a föld szélén a napraforgó árnyékába és kapált, kendert nyűtt, meg mikor minek a sorja volt. Bizony elég gond sanyargatta a szegény asszonyt, de odagondolt, hogy majd csak felnőnek a kis pulyák és még segítségére lehetnek.
Hát jól van. Felnőtt a három legényke, akár három szál búzakalász.
– Halljátok-e? – szólt hozzájuk egy napon az anyjuk. – Kinőtt már a bajuszotok, jobb, ha elindultok szerencsét próbálni, mert aki nem próbál, nem nyer az ...

Tovább Szólj hozzá

mesetár népmese érmelléki Derék Jankó meg a kemény kenyér mesetérkép

2020. máj 01.

A sajtot osztó róka

írta: Kormos Rebeka
A sajtot osztó róka

Kovács Ágnes gyűjtésében:

sajt.jpg

Mikor a vadászok hintón mentek vadászni, a sajtot elvesztették. A róka és a farkas találta meg. Azt mondja a róka:
- Ketten találtuk meg, úgy illik, hogy igazságosan osztozkodjunk rajta. Ne kapjon az egyik nagyobbat, mint a másik. Majd én kétfelé osztom! - Azután a közepén kezdte kétfelé rágni.
Mikor a túlsó végére ért, látták, hogy nem egyforma nagy.
- Ez nagyobb! - mondta a róka, s lerágott belőle egy darabot. Akkor meg a másik fele volt a nagyobb, abból rágott le egy darabot.
Addig rágta, osztotta kétfelé, hogy semmi sem maradt.

Szerkesztő: A sajtot osztó róka mesetípusa más verzióban is é. Ez a A medvebocsok és róka címmel ismerhető.

Forrás: Kovács Ágnese, Icinke-picinke - Népmesék ...

Tovább Szólj hozzá

mesetár egysejtű állatmese népmese A sajtot osztó róka

2020. ápr 30.

A szófogadó fiú és a három zsák

írta: Kormos Rebeka
A szófogadó fiú és a három zsák

Tótfalusi István fordításában, b ambara mese:

190325_r33964.jpgForrás: www.newyorker.com

Egy fiatalember, akinek apja meghalt, anyjával élt kettesben. Nagyon szegények voltak, az anyja ráadásul öreg is. Azon éltek, amit a fiú puskájával elejtett. Egy szép nap a fiú fogta a puskát, és elment a bozótosba vadászni. De hiába leste a vadat, egy sem akadta a puska végére. Leült hát egy nagy fa alá, és búnak adta a fejét. Úgy fájt a szíve az anyjáért, hogy a könnye is eleredt. Ekkor a fa tetejéről megszólalt valaki:
- Fiam, miért sírsz?
- Szegény anyám miatt sírok!- felelte- Nincs már betevő falatja sem, és nekem sincs se kölesem, se pénzem, hogy enni adhassak neki. Azon élünk, amit a puskámmal elejtek, de ma nem került semmi!
- Ha tetszik- szólt a ...

Tovább Szólj hozzá

mese napja napi anyák mesetár népmese bambara

2020. ápr 29.

Mondókamese

írta: Kormos Rebeka
Mondókamese

7c5586909745c7956d9e49abb1778ae0.jpgForrás: www.pinterest.es

Egy, kettő, három, négy,
Te kis legény (leány) hová mégy?
– Debrecenbe baktatni,
Egy szál vasat találni.
Vasat adom kovácsomnak,
Kovácsom adja fejszéjét,
Fejszét adom favágómnak,
Favágóm adja fáját,
Fát adom kemencémnek,
Kemencém adja cipóját,
Cipót adom kaszásomnak,
Kaszásom adja fűjit...

Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon, 1977.

A legkisebbeknek szánjuk!

mondokas_borito.jpg
Klikk ide! Mondókás könyv babáknak és mamáknak.

További mesék a  Mesetárban .
pipacsos_cover_1.jpg

Hagyományok új felületeken, új köntösben

Hiszünk abban, hogy hagyományaink fontos tudást és megerősítést, intelmet hordoznak a mai ember számára is. Vegyük ismét birtokba ezeket az ismereteket, és építsük be a mindennapokba!

  • Videó anyagaink ...
Tovább Szólj hozzá

magyar nevelés nyelvi mesetár szülőknek népmese kismamáknak babáknak mondókamese formulamese

2020. ápr 29.

Megitatják a fűzfát

írta: Kormos Rebeka
Megitatják a fűzfát

Tréfás mesék sorából, Boldizsár Ildikó szerkesztésében:

fuzfa.jpgForrás: www.bezenye.network.hu

Egyszer volt hol nem volt, volt egy nagy görbe fűzfa Csenger meg Tótfalu közt a Szamos partján.
Olyan nagyon görbe volt, annyira meg volt hajolva, hogy már csalt egy arasz választotta el a pataktól. A patak partján jöttek, mentek az emberek, de senkinek sem jutott eszébe, hogy ez a fa alighanem szomjas, azért van így lehajolva, de bizony nem ér el a vízig, jó volna hát megitatni.
Egyszer arra megy egy szegény ember, azt mondja:
- Hej, de szomjas lehet ez a fűzfa! Visszamegy Csengerbe, a faluba, mondja a bírónak, hogy szedjen össze nyolc embert rajtuk kívül, hogy legyenek tízen, aztán menjenek el, vágják ki a fát, döntsék bele a Szamosba, hadd igya jól ...

Tovább Szólj hozzá

mesetár népmese falucsúfoló Megitatják a fűzfát

2020. ápr 29.

A férje a makacs asszonyt a víz folyásával ellenkező irányban keresi

írta: Kormos Rebeka
A férje a makacs asszonyt a víz folyásával ellenkező irányban keresi

Benkő László közlésében:

hid.jpg

Eccö egy embör dogozott a folyon tul. A felesége mög horta ki neki az ebédöt.
Mindig monta neki az ernbör, hogy ne gyere ezön a rossz hidon, mer leszakad eccö alattad, de biz accsak
azér is azon járt tovább is.
Hát eccö csak szalannak ám az embörhön, oszt mongyák neki, hogy gyűjjön hamar, mer a felesége alatt leszakatt a hid, oszt beleesött a folyóba.
Az embör szalad is gyorsan, oszt kezdi keresni az asszonyt viznek fölü. Monták neki, hogy ne ott keresse, hanem alu, hát arra vitte a viz.
De aszangya itt kö asztat keresni, mer hogy ha a viz arra akarta vinni, hát ü biztos emerre gyütt.

További mesék a  Mesetárban .
pipacsos_cover_1.jpg

Hagyományok új felületeken, új köntösben

Hiszünk abban, hogy hagyományaink fontos ...

Tovább Szólj hozzá

Benkő László A férje a makacs asszonyt a víz folyásával ellenkező irányban keresi trufa reális mese

2020. ápr 29.

Nyílt levél a karanténban oktató, nevelő pedagógusoknak

írta: Kormos Rebeka
Nyílt levél a karanténban oktató, nevelő pedagógusoknak

Geráné Onódy Tünde írása:

Kedves Pedagógusok!

Ismét – a történelem során ki tudja már hányadszor – tanúbizonyságot tettetek alkalmazkodó képességetekről, kreativitásotokról, pálya iránti elkötelezettségetekről. Mindössze két napotok volt arra, hogy átálljatok egy eddig még általánosan nem alkalmazott tanítási módra, a digitális oktatásra.

Erről a helyzetről eszembe jutott „Az aranyfonál (Grimm testvérek gyűjtése ) c. mese . Ebben a mesében is élet-halál a tét: aranyfonalat kell fonni a szalmából egy éjszaka alatt. Első hallásra azt mondhatjátok: Micsoda képtelenség! Pedig Ti most ilyen feladatot kaptatok. Talán azért, mert Bennetek minden feladat megoldásának képessége megvan.

rumpelstiltskin-appears-t-001.jpgIllusztráció:  Rui ...

Tovább Szólj hozzá

oktatás online iskola ovi oktató karantén pedagógus munkája idején nevelő Geráné Onódy Tünde karanténban

2020. ápr 28.

Az aranyfonál

írta: Kormos Rebeka
Az aranyfonál

Grimm testvérek gyűjtéséből:

  aranyfonal.jpgForrás: www.sumiandme.com

Egyszer volt egy szegény molnár s annak egy szép leánya. Hol járt, merre járt, nem tudom, elég az, hogy találkozott a királlyal, az szóba áll vele, kérdezi, ki s miféle ember, hogy megy dolga. Mit gondolt, mit nem a molnár, bizonyosan azért, hogy többre tartsa a király, elkezdett dicsekedni, hogy van neki egy szép leánya, szép, mint égen a ragyogó csillag, de ez semmi, az ő leánya olyan leány, hogy a szalmából aranyat fon.
- No, mondta a király, ilyent sem hallottam világéletemben. Hallod-e, molnár, ha csakugyan olyan ügyes a leányod, hozd el holnap a palotámba, hadd lám, igaz-e a beszéded.
A molnárnak egy kicsit lefittyent az ajaka, mert szépnek szép volt a leány, az igaz, de ...

Tovább Szólj hozzá

a mese öltözködés mesetár mesék népmese viselet Pál Benedek Elek Grimm Roki népmesékben Az aranyfonál Riki Rokka

2020. ápr 25.

A fekete havas

írta: Kormos Rebeka
A fekete havas

Benedek Elek mesélte:

2_4.jpgPompás Napok saját tervezésű illusztráció

Volt egyszer egy király, s annak három dali szép fia. Ennek a királynak mindig vadászaton volt az esze, egyebet sem igen tett egész életében. A fiait is mindig magával vitte, s az apjuk hat havasának nem volt olyan szege-lika, hol a fiúk ne vadásztak volna. Volt a királynak még egy havasa, a fekete havas, de ide hiába kéredzettek a királyfiak, az apjuk e világért meg nem engedte volna, hogy odamenjenek vadászni.

Na, telt-múlt az idő, s az öreg király meghalt. Ahogy elföldelték, a három fiú összetanakodott, s a temetés után egybe nekicihelődtek: elindultak a fekete havasba, hadd lám, mi isten csodája lehet ott, hogy az apjuk mindig úgy tiltotta a vadászást abban.

Hát ...

Tovább Szólj hozzá

mesetár népmese Benedek Elek mesélte A fekete havas