Pompás Napok

NEVELÉS JÁTÉKKAL ÉS MESÉVEL

2020. aug 06.

Ludak a búzában

írta: Kormos Rebeka
Ludak a búzában

Kovács Ágnes szerkesztésében:

ansergerda-4.jpgForrás: centauriweb.hu

Nyolc lúd aratás után összebeszélt, hogy kimennek búzakalászt szedni a tarlóra, s egy közös kamrába elteszik, hogy egész télen át legyen mit egyenek. Útközben váltig mondogatták egymásnak (lassan ejtve a szót):

- Nyolcan gyűjtsünk egy zsákkal! Nyolcan gyűjtsünk egy zsákkal!

De mikor odaértek, mindenik elkezdett gyűjtögetni a maga begyébe, mialatt egyre hajtják libahangon (sebesen ejtve a szót):

- Ki-ki magának! Ki-ki magának!

Forrás:  Icinke-picinke. Népmesék óvodásoknak. Válogatta és szerkesztette Kovács Ágnes. Bp.,1987, Móra.

Aki nem hiszi, járjon utána!

Pompás Napok  csapatával várjuk jelentkezésetek és megkereséseiteket akár felnőttként ...

Tovább Szólj hozzá

2020. aug 06.

Az aranypálca

írta: Kormos Rebeka
Az aranypálca

Benedek Elek nyomán:

mg_7719-copy.jpg

Volt egyszer egy öreg király s annak három fia. A fiúk megegyeztek, hogy elmennek országot-világot látni, de hárman háromfelé. A legidősebb azt mondta, hogy ő megy napnyugatnak, mert ott aranyfák vannak, s azokról ő aranyleveleket szed. A középső azt mondta, hogy ő északnak megy, s onnét drágaköveket hoz. A legkisebb azt mondta, őneki nem kell semmiféle kincs, megy a tengerre, hogy ott lásson, halljon s tanuljon.
Hát csakugyan elindult a három fiú háromfelé, a legkisebb tengeren utazott, egy nagy hajón. De már mentek egy esztendeje, még mindig nem értek szárazföldet, az élelmük mind elfogyott, s a híja volt, hogy éhen haljanak.
Egyszer mégis elértek a tenger túlsó partjára, s egy sziklás helyen kikötöttek. Ott a ...

Tovább Szólj hozzá

magyar mesetár népmese Benedek Elek Az aranypálca

2020. aug 06.

Az aranymadár

írta: Kormos Rebeka
Az aranymadár

Grimm testvérek gyűjteményéből: 

aranymadar-sandro-nardini.jpgForrás: gittegylet.com

Élt valaha régen egy király. Gyönyörűséges kert volt a kastélya körül, s a kertben állt egy almafa, amely csupa aranyalmát termett. Mikor eljött az érés ideje, este megszámlálták rajta a gyümölcsöt, de másnap reggelre egy hiányzott belőle. Jelentették a dolgot a királynak, az meg parancsba adta, hogy minden éjjel őrséget kell állni az almafa alatt.
Három fia volt a királynak. Ahogy leszállt az este, kiküldte a legnagyobbat a kertbe. Hanem éjféltájban a fiún erőt vett az álom, és reggelre megint hiányzott egy aranyalma. Másnap éjszakára a középső fiú volt a soros a virrasztásban, de ő se járt különben: mikor az óra tizenkettőt ütött, elnyomta az álom, s reggelre ...

Tovább Szólj hozzá

mese mesetár mesék népmese Grimm Az aranymadár

2020. aug 06.

Az aranylúd

írta: Kormos Rebeka
Az aranylúd

Grimm testvérek gyűjteményéből: 

brooke_goldgoose11.jpgForrás: carolsnotebook.com, illusztráció:  Leslie Brooke

Volt egyszer egy ember, s annak három fia. A három közül a legkisebbiket Tökfilkónak hívták. Ahol érték, megtréfálták; ha tehették, csúfot űztek belőle; neki volt a legrosszabb sora, szegénynek.
Egyszer a legidősebb testvér fát vágni ment az erdőre. Mielőtt elindult, anyja adott neki egy szép kalácsot meg egy flaskó bort, hogy legyen mit ennie-innia, ha megéheznék, megszomjaznék. Ahogy a fiú beért az erdőbe, szembejött vele egy ősz öregemberke, jó napot köszönt, s azt mondta:
- Adj egy darabkát a kalácsodból meg egy kortyot a borodból! Nagyon éhes, nagyon szomjas vagyok!
De a fiú nagy bölcsen azt felelte:
- Ha neked adom a kalácsomat ...

Tovább Szólj hozzá

mesetár mesék népmese Grimm Az aranylúd

2020. aug 06.

Luca fénye

írta: Kormos Rebeka
Luca fénye

A dédanyámról maradt rám ez a mese, kisgyermekkoromból élő emlékezetemben:

gyertya.JPGForrás: picfair.com

Volt egyszer egy szegény asszony, annak a szomszédja meg egy fösvény asszony. Olyan irigy volt ez az asszony a szomszédban, hogy még a kakasszót is lesajnálta a kerítésről.  A szegény asszony igen dolgos volt, éjt nappallá téve dolgozott kicsi kenyeréért. A magánakvaló szomszédasszony meg csak a maga javát szaporította. 
Egyszer a szegény asszony kapuján zörgetnek. Kapuig érve már tessékelte beljebb a vendéget. 
- Gyertyamártó asszony vagyok, estére szállást keresek. 
- Jöjjön beljebb, lelkem! Kicsi a konyhám, de a kemencénél megalhat.
Azt a kicsi levest is két tányérba vette, és az esti sötétben utolsó gyertyáját is ...

Tovább Szólj hozzá

mese népmese Luca fénye

2020. aug 06.

Az erdőzöldítő és mezővirágoztató királykisasszony

írta: Kormos Rebeka
Az erdőzöldítő és mezővirágoztató királykisasszony

Benedek Elek nyomán:

  crown-413692_1280.jpgForrás: szeretlekmagyarorszag.hu

Volt egyszer egy öreg király. Bánattal feküdt, búval kelt ez az öreg király, mert hiába imádkozott az Istenhez, hogy áldja meg egy fiúgyermekkel, nem áldotta meg sem fiúval, sem leánnyal. Bú volt éjjele, bú volt nappala. Mindig azon tűnődött, hogy kire hagyja az országát meg a királyságát.
Egyszer, amint jön a templomból, elhaladott mellette egy bolondforma, félkegyelmű ember. Azt mondja:
- No, ez is mindig kesereg. De addig kesereg, amíg egyszer csakugyan utoléri a nagy búbánat.
Hallja ezt a király, megállítja az embert, s kérdi tőle:
- Mit beszéltél, he?!
- Én azt, felséges királyom, hogy addig kesereg, amíg egyszer csakugyan utoléri a nagy búbánat.
- Hogy értsem ezt? - ...

Tovább Szólj hozzá

magyar mesetár népmese Benedek Elek Mesélte Benedek Elek Az erdőzöldítő és mezővirágoztató királykisasszony

2020. aug 06.

A kőleves

írta: Kormos Rebeka
A kőleves

Sebestyén Ádám gyűjtéséből: 

125vas.jpg

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény, háborúból hazatérő katona. Ment egyik faluból ki, a másikba be, rongyosan szegény s éhesen. De bizony nem kínálták meg sehol egy falás kenyérrel vagy egy kicsi meleg levessel. Bekérezett egyik házhoz is, a másik házhoz is. Itt reá uszították a kutyát, ott meg olyan szegénynek tették magukat, hogy semmijük sincs.
Hát, így ahogy menegetett, elhatározta magában, hogy megálljatok, a következő háznál, legyen az bárkié is, ott én főzök levest. Fel is vett a kapuból egy követ, s bement a legelső házhoz. Éppen egy öregasszonyé volt.
- Jó napot, öreganyám!
- Adjon isten, vitéz uram!
- Hát, hogy s mint szolgál az egészsége?
- Szolgál, ahogy szolgál, ...

Tovább Szólj hozzá

magyar mesetár népmese Sebestyén Ádám A kőleves

2020. aug 06.

Király kis Miklós

írta: Kormos Rebeka
Király kis Miklós

Kovács Ágnes szerkesztésében:

  10712731_368509016660029_310212951492560193_n_1.jpg

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy hetvenhét éves nyárfa. Annak a hetvenhét éves nyárfának a hetvenhetedik ágán volt egy hetvenhét éves szoknya. A hetvenhét éves szoknyának a hetvenhetedik ráncában volt egy hetvenhét éves kis könyv. A hetvenhét éves kis könyvnek a hetvenhetedik oldalán, a hetvenhetedik cikkén volt ez a kis mese, amit el akarok mondani.
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt egyszer egy király. A királynak volt három lánya. Minden reggel kiment az erdőbe sétálni velük. Egyszer feljön egy nagy fekete felleg. Azt mondja:
- Te király, add nekem a legnagyobbik lányodat, mert ha nekem nem adod, elviszem a napot.
Azt mondja a király:
- Ha jó ...

Tovább Szólj hozzá

magyar mesetár népmese Király kis Miklós

2020. aug 06.

Az égig érő paszuly

írta: Kormos Rebeka
Az égig érő paszuly

Kovács Ágnes szerkesztésében:

8o_horvth_emma_az_gig_r_paszuly.jpgForrás: intezmenyek.zalakaros.hu

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt egy fia meg egy kis tehénkéje. Egyszer úgy elfogyott az ennivalójuk, hogy el kellett a kis tehénkét hajtsák a vásárra, hogy eladják. Mondja az anyja a kisfiúnak:- Eredj, fiam, reggel hajtsd el. De vigyázz ám, hogyan adod el, nehogy károsak legyünk benne.
El is hajtotta a fiú a vásárra, hát mindjárt akadt is vevője. Meg is csinálta a vásárt a fiú, elcserélte a tehenet egy szem paszullyal.
Vitte haza a paszulyt a kisfiú, mutatja az anyjának, mit kapott. Az anyja sírt keservesen, hogy a tehénkét ennyiért adta oda. De a fiú vigasztalta:
- Ne búsuljon, édesanyám, azt mondta az ...

Tovább Szólj hozzá

magyar mesetár népmese Kovács Ágnes Az égig érő paszuly

2020. aug 06.

A szentéletű lány (májusfa)

írta: Kormos Rebeka
A szentéletű lány (májusfa)

Parasztbibliából:

28998.jpgForrás: nyiregyhaza.hu

Amikor a hetvenkét tanítvány tanítani járt, volt köztük egy szentéletű lány is, de mégsem hitték el, hogy ártatlan tőlük. Mint mondották az emberek, elhiszik, ha a földbe szúrt száraz ág reggelre kizöldül. A fa azonban május hajnalára kihajtott. A májusfa azokra az időkre emlékeztet ...

Aki nem hiszi, járjon utána!

Pompás Napok  csapatával várjuk jelentkezésetek és megkereséseiteket akár felnőttként érdeklődtök, akár gyermekeiteket szeretnétek mesei élményekhez juttatni. Pedagógusképzésekkel, felnőtt meseműhelyekkel, interaktív mesés alkalmakkal és hagyományőrző programokkal akár házhoz is megyünk. 
Írjatok a pompasnapok@pompasnapok.hu címre, hogy személyre szabott ...

Tovább Szólj hozzá

májusfa mesetár népmese Parasztbiblia A szentéletű lány