Pompás Napok

NEVELÉS JÁTÉKKAL ÉS MESÉVEL

2020. aug 06.

A kőleves

írta: Kormos Rebeka
A kőleves

Sebestyén Ádám gyűjtéséből: 

125vas.jpg

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény, háborúból hazatérő katona. Ment egyik faluból ki, a másikba be, rongyosan szegény s éhesen. De bizony nem kínálták meg sehol egy falás kenyérrel vagy egy kicsi meleg levessel. Bekérezett egyik házhoz is, a másik házhoz is. Itt reá uszították a kutyát, ott meg olyan szegénynek tették magukat, hogy semmijük sincs.
Hát, így ahogy menegetett, elhatározta magában, hogy megálljatok, a következő háznál, legyen az bárkié is, ott én főzök levest. Fel is vett a kapuból egy követ, s bement a legelső házhoz. Éppen egy öregasszonyé volt.
- Jó napot, öreganyám!
- Adjon isten, vitéz uram!
- Hát, hogy s mint szolgál az egészsége?
- Szolgál, ahogy szolgál, ...

Tovább Szólj hozzá

magyar mesetár népmese Sebestyén Ádám A kőleves

2020. aug 06.

Király kis Miklós

írta: Kormos Rebeka
Király kis Miklós

Kovács Ágnes szerkesztésében:

  10712731_368509016660029_310212951492560193_n_1.jpg

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy hetvenhét éves nyárfa. Annak a hetvenhét éves nyárfának a hetvenhetedik ágán volt egy hetvenhét éves szoknya. A hetvenhét éves szoknyának a hetvenhetedik ráncában volt egy hetvenhét éves kis könyv. A hetvenhét éves kis könyvnek a hetvenhetedik oldalán, a hetvenhetedik cikkén volt ez a kis mese, amit el akarok mondani.
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt egyszer egy király. A királynak volt három lánya. Minden reggel kiment az erdőbe sétálni velük. Egyszer feljön egy nagy fekete felleg. Azt mondja:
- Te király, add nekem a legnagyobbik lányodat, mert ha nekem nem adod, elviszem a napot.
Azt mondja a király:
- Ha jó ...

Tovább Szólj hozzá

magyar mesetár népmese Király kis Miklós

2020. aug 06.

Az égig érő paszuly

írta: Kormos Rebeka
Az égig érő paszuly

Kovács Ágnes szerkesztésében:

8o_horvth_emma_az_gig_r_paszuly.jpgForrás: intezmenyek.zalakaros.hu

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt egy fia meg egy kis tehénkéje. Egyszer úgy elfogyott az ennivalójuk, hogy el kellett a kis tehénkét hajtsák a vásárra, hogy eladják. Mondja az anyja a kisfiúnak:- Eredj, fiam, reggel hajtsd el. De vigyázz ám, hogyan adod el, nehogy károsak legyünk benne.
El is hajtotta a fiú a vásárra, hát mindjárt akadt is vevője. Meg is csinálta a vásárt a fiú, elcserélte a tehenet egy szem paszullyal.
Vitte haza a paszulyt a kisfiú, mutatja az anyjának, mit kapott. Az anyja sírt keservesen, hogy a tehénkét ennyiért adta oda. De a fiú vigasztalta:
- Ne búsuljon, édesanyám, azt mondta az ...

Tovább Szólj hozzá

magyar mesetár népmese Kovács Ágnes Az égig érő paszuly

2020. aug 06.

A szentéletű lány (májusfa)

írta: Kormos Rebeka
A szentéletű lány (májusfa)

Parasztbibliából:

28998.jpgForrás: nyiregyhaza.hu

Amikor a hetvenkét tanítvány tanítani járt, volt köztük egy szentéletű lány is, de mégsem hitték el, hogy ártatlan tőlük. Mint mondották az emberek, elhiszik, ha a földbe szúrt száraz ág reggelre kizöldül. A fa azonban május hajnalára kihajtott. A májusfa azokra az időkre emlékeztet ...

Aki nem hiszi, járjon utána!

Pompás Napok  csapatával várjuk jelentkezésetek és megkereséseiteket akár felnőttként érdeklődtök, akár gyermekeiteket szeretnétek mesei élményekhez juttatni. Pedagógusképzésekkel, felnőtt meseműhelyekkel, interaktív mesés alkalmakkal és hagyományőrző programokkal akár házhoz is megyünk. 
Írjatok a pompasnapok@pompasnapok.hu címre, hogy személyre szabott ...

Tovább Szólj hozzá

májusfa mesetár népmese Parasztbiblia A szentéletű lány

2020. aug 06.

Teknőc élelmet szerez

írta: Kormos Rebeka
Teknőc élelmet szerez

Gulyás Melinda  fordítása:

  unnamed_3.jpg
Forrás: miskolczoo.hu

A nap forrón tűzött. A föld cserepes volt a szárazságtól. Sok-sok hónapja nem esett már, ezért élelem sem volt. Az állatok éheztek.
Oroszlán, az állatok királya összehívta lesoványodott és kimerült barátait egy magas, vaskos törzsű fa árnyas lombja alá.
- A legenda szerint ez egy bűvös fa – kezdte mennydörgő hangján –, és bőségesen elláthat bennünket élelemmel, ha kimondjuk a titkos nevét. Csakhogy ezt a nevet nem ismeri más, csak az az öregember, aki a hegy tetején él.
- Akkor menjünk fel hozzá minél hamarabb – trombitált Elefánt –, még mielőtt mindnyájan éhen pusztulunk!
- Én felmegyek – jelentette ki Teknőc csöndesen, mire minden szem rá szegeződött.
- Nem ...

Tovább Szólj hozzá

mesetár népmese Teknőc élelmet szerez afriaki

2020. aug 06.

Almát szemétér’

írta: Kormos Rebeka
Almát szemétér’

Kárpátaljai népmese nyomán:

piros-alma-festese-tananyag-borito-1200x900-1080x810.jpgForrás: lamibakos.com

Élt Ajakon egy nagyon gazdag ember. Egyetlen fia szép, derék ember vót. Ott vót a kora, hogy megnősítsék.
- Édesapám, ne házasítsatok - mondta a fiú az apjának -, mert azt veszem el , akit szeretek!
Vitte a keresztapja gazdag helyre, szegényebb helyre, szép jánhoz, csúnya jánhoz, gazdagho, szegényhe, nem kellett neki senki. Eljött az ősz, ű maga mondta akkor az édesapjának:
- No, édesapám, én már most megyek házasodni.
- Jól van, fiam - mondta az apja -, mennyi pénz kell, mennyi garast adjak?
- Nem kell nekem semmi, csak két szekér alma meg a legfiatalabb szógád - mondta a fiú . - De akármilyen menyasszonyt hozok, szeressétek, mint gyermeketeket, mert ha nem, elrejtem magamat.
Az édesapa ...

Tovább Szólj hozzá

magyar mesetár népmese kárpátaljai Almát szemétér’

2020. aug 06.

A kismalac és a farkasok

írta: Kormos Rebeka
A kismalac és a farkasok

Kovács Ágnes szerkesztésében:

sddefault.jpgForrás: youtube.com

Volt a világon egy kismalac, annak volt egy kis háza egy nagy rengeteg erdő közepén.
Egyszer, amint ebben a kis házban főzögetett magában, odamegy egy nagy ordas farkas, beszól az ajtón:
- Eressz be, kedves malackám, nagyon hideg van idekint, fázom.
- Nem eresztlek biz én, mert megeszel.
- Ereszd be hát legalább az egyik hátulsó lábam.
A kismalac beeresztette az egyik hátulsó lábát. Hanem alattomban odatett egy nagy fazék vizet a tűzhöz.
Kicsi idő múlva megint megszólalt a farkas:
- Ugyan, kedves malackám, ereszd be a másik hátulsó lábam is.
A kismalac beeresztette azt is. De a farkas azzal se érte be, hanem egy kis idő múlva megint beszólt:
- Kedves malackám, ereszd be a két első ...

Tovább Szólj hozzá

2020. aug 06.

A csodakert

írta: Kormos Rebeka
A csodakert

Boldizsár Ildikó gyűjteményéből, kazah népmese nyomán:

20200731_080209.jpg

Valamikor élt két szegény jóbarát: Aszán meg Hászen.
Aszán kis darabka földjét művelgette, Hászen nyájacskáját legeltette. Így szerezték meg szűkösen a betevő falatot. Mindketten özvegyemberek voltak, de Aszánnak volt egy szép, kedves leánya - ő volt minden vigasztalása, Hászennek pedig egy deli, szófogadó fia - minden reménysége.
Egyik tavasszal, mikor Aszán éppen arra készült, hogy kimenjen a földecskéjére, nagy bajba jutott Hászen: tönkretette a sztyeppét a szörnyű vihar, és Hászennek minden juha elpusztult. Könnyezve, fia vállára támaszkodva tántorgott el a barátjához, és így szólt hozzá:
- Azért jöttem, Aszán, hogy búcsút vegyek tőled. Nyájam ...

Tovább Szólj hozzá

kazah mesetár népmese Boldizsár Ildikó A csodakert

2020. aug 06.

A sánta kiskacsa

írta: Kormos Rebeka
A sánta kiskacsa

orosz népmese nyomán:

15631763_cc6596646ed44ac679ddb28cfce1e2cd_xl.jpgForrás: indafoto.hu

Élt egyszer, éldegélt egy apóka meg egy anyóka. Kimentek az erdőbe gombát szedni, s ott egy kiskacsát találtak. Sánta volt a kiskacsa. Fogták az öregek, és hazavitték.
Másnap reggel felkeltek, kimentek újra gombáért, a kiskacsának meg pihetollból puha fészket készítettek. Alighogy elmentek, a kiskacsa leánykává változott, sürgött-forgott, kisöpört, vizet hozott, lepényt sütött.
Hazatér az apóka meg az anyóka, megkérdik:
-Hát itt ki szorgoskodott?
Azt mondják a szomszédok:
-Itt járt egy sánta leányka, vizet húzott a kútból.
Az apóka meg az anyóka másnap megint felkerekedett, de nem mentek az erdőbe: elbújtak a kamrába. A kiskacsa megint leánykává változott, és fogta a vödröt, ...

Tovább Szólj hozzá

orosz mesetár népmese A sánta kiskacsa

2020. aug 06.

A nyulacska harangocskája

írta: Kormos Rebeka
A nyulacska harangocskája

Kovács Ágnes szerkesztésében:

antikolt-ezust-szinu-diszes-harang-fuggo-disz.jpgForrás: csinaljekszert.hu

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska. Ennek a nyulacskának volt egy szépen szóló harangocskája. Egyszer a nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt egy bokor tövébe, és a bokorra felakasztotta a harangocskáját. Reggel, mikor felébredt, a bokrot sehol sem látta, hanem egy nagy fát látott helyette. Felnézett reá, és látta, hogy a harangocskája a fán van. Kérte a fát, hogy adja vissza a harangocskáját, de a fa nem adta vissza.
Ekkor a nyulacska elment a fejszéhez, és kérte, hogy a fát vágja ki, hogy a fa adja vissza a szépen szóló harangocskát. De a fejsze nem vágta ki a fát.
Most a nyulacska elment a köszörűkőhöz, hogy fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ...

Tovább Szólj hozzá

magyar mesetár népmese Kovács Ágnes A nyulacska harangocskája