Pompás Napok

NEVELÉS JÁTÉKKAL ÉS MESÉVEL

2019. jan 02.

Ki ne dobd a jó ötleteket!

írta: Kormos Rebeka
Ki ne dobd a jó ötleteket!

Kerek istenfája,
Szép tizenkét ága,
Szép tizenkét ágának
Ötvenkét virága,
Ötvenkét virágán
Három aranyalma.
Aki ezt kitalálja,
Hull az áldás arra.

Ezzel a Galga menti gyűjtésből származó találós mesével zártuk a tavalyi évet, amely ihletet adott az új esztendő első BLOGSZERDA cikkéhez. Emellett egybe esett a cikk születése a karácsony utáni rendezkedéssel.
Külső és belső rendezkedés előzi meg házunk táján az újévi tervezést s miközben egyenleget húzunk és új szempontokat jelölünk ki, alkotunk. Kerekeket, virágot és 3 aranyalmát.

Újrahasznosan!

20181230_171216_1.jpg

Ne keressétek, nincs ilyen szó! 
2018-as legutolsó blogcikkében arról írtunk, hogy újra használatban kell venni elődeink szellemi hagyatékát. Új formába kell ...

Tovább Szólj hozzá

zöld ötletek óvódába zöld ötletek iskolába zöld ötletek évkezdésre karácsonyi csomagolópapírok karácsonyi lapok újrahasznosítható csomagolók Morvali Linda

2018. dec 19.

"Kerek egy ég alatt...

írta: Kormos Rebeka
"Kerek egy ég alatt...

Kerek egy istenfa;
Kerek istenfának
Szép tizenkét ága;
Szép tizenkét ágán
Ötvenkét virága;
Ötvenkét virágán
Három aranyalma."

Aki ezt kitalálja,
az Isten áldása rája!

Kerek egy év alatt számtalan nagyszerű tanítóval, óvónővel, könyvtárossal, gyerekekkel és családokkal foglalkozó szakemberrel, mesemondóval, népzenésszel és népi énekessel, kézműves mesterrel, szülővel és lurkóval találkozhattunk. 
Mesélhettünk a mesélésről.
Módszertani kitekintőt adhattunk. 
Mesét mondtunk.
Játszottunk.
Énekeltünk.
Berkeken belüli információ: ... rengeteget adminisztráltunk, hogy módszertani képzésünk az Oktatási Hivatal elvárásainak megfeleljen.

mesemondas.JPG

A legfontosabb, hogy megoszthattuk kisebb, nagyobb közösségben, hogy van mint ...

Tovább Szólj hozzá

népmese népi játékok akkreditált képzés tárgyalkotás pedagógus képzés meseösvény 5 kredit 30 keredit meseműhely Kerek egy istenfa Mesetár többoldalú megerősítés

2018. dec 16.

A fiú és az üres virágcserép

írta: Kormos Rebeka
A fiú és az üres virágcserép

viragycserep2.jpg
Forrás: csetreszke.hu

Egyszer régen...

     élt egy bölcs és boldog király. Egy bánata volt csupán: hogy nem születtek gyermekei. Sokat törte a fejét, hogyan segíthetne magán, míg egyszer remek ötlete támadt:
"Kiválasztom az ország legbecsületesebb gyermekét és örökbe fogadom." Nyomban megparancsolta a szolgáinak, hogy minden gyermeknek adjanak virágmagvakat, és kihirdette:
- Aki ezekből a magvakból a legszebb virágokat neveli, azt fiammá vagy lányommá fogadom!
A gyerekek buzgón nekiláttak az ültetésnek, öntözésnek, hiszen mindannyian szerettek volna a bölcs király fogadott gyermekeként élni. Szon Il is szorgalmasan öntözte a magvakat, de hiába teltek a hetek, bizony semmi eredmény nem mutatkozott: a magvak csak nem akartak ...

Tovább Szólj hozzá

mesetár népmese A fiú és az üres virágcserép koreai népmese

2018. dec 12.

Miklós püspök legendája

írta: Kormos Rebeka
Miklós püspök legendája

mikulas-filigran-minta.jpgForrás: http://zsibo.blogspot.com

Üljetek le, és jól figyeljetek...

   mert igaz történetet mesélek most nektek.
Élt egyszer régen Myra városában sok-sok száz évvel ezelőtt egy öreg pap. Szálfa termete volt, kicsit kopaszodott, fehér szakálla göndörödött, és mindig mosolygott a szeme. Piros ruhában járt, mert ő volt a város püspöke. No, hát ennek az öregembernek ezt a szép piros ruháját mindig belepte a port, mert nagyon szeretett sétálni a városban. Ismerte is mindenki, és tisztelte nagyon. Ha meglátták, még a kikötőben kártyázó vén tengerészek is felálltak, és mélyen meghajoltak előtte.
- Halljátok-e barátaim – mesélte az egyik – én voltam az a tengerész, akit Miklós püspök harminc esztendővel ezelőtt kimentett ...

Tovább Szólj hozzá

mese mesetár adventi mese Miklós püspök legendája

2018. dec 12.

A kovács lánya

írta: Kormos Rebeka
A kovács lánya

kisjezus.jpgForrás:szeretetlang.blog.hu

Volt egyszer a világon egy király...

    Nagyon kíváncsi király volt, hát tudni akarta, mennyien laknak a birodalmában. Elhatározta, hogy minden embert lajstromba vesznek írnokai, aztán megszámolják, hányan is vannak. Hírnökök vitték szét a parancsot minden városba, minden faluba: aki ahol született, családjával együtt menjen oda, ott lesz az összeírás.
Élt akkoriban a birodalomban egy szegény ácsmester. Meghallotta ezt a parancsot, elment haza. Így szólt áldott állapotban lévő feleségéhez:
–Kedves feleségem, Mária! Nézd, mit parancsolt a király! El kell menjünk Betlehembe. Mire a kisbaba megérkezik, már ott leszünk, s jó emberektől majd szállást is kapunk. De nézzed csak, vettem ezt a szamarat, ezen ...

Tovább Szólj hozzá

mese mesetár adventi mese A kovács lánya

2018. dec 12.

Csillagtallérok

írta: Kormos Rebeka
Csillagtallérok

  csillagtallerok.jpgForrás: http://weddbook.com

Volt egyszer egy kisleány...

    apja-anyja meghalt, és olyan szegény volt, hogy szobácskája sem volt, ahol ellakhatott volna, és ágyacskája sem volt, ahol megalhatott volna; végül egyebe sem maradt, csak a ruhanemű, amit viselt és egy darab kenyér, amit irgalomból adott neki valaki. Mégis jó volt és jámbor. És mert az egész világtól elhagyatva volt, bizodalmát a Jóistenbe vetvén, kiment a mezőre. Ott egy szegény emberrel találkozott, és az így szólt:
- Ah, adj ennem valamit, nagyon éhes vagyok.
A leányka pedig odaadta neki azt a kis darab kenyeret, amije volt, mondván:
- Áldjon meg az Isten!, azzal továbbment.
Aztán jött egy gyermek, az így jajgatott:
- Jaj, de fázik a fejem; adj valamit, hogy ...

Tovább Szólj hozzá

mese mesetár adventi mese Csillagtallérok

2018. dec 12.

Megtölteni a termet

írta: Kormos Rebeka
Megtölteni a termet

Volt egyszer egy messzi-messzi ország...

    s abban a messzi-messzi országban, egy pompás palotában élt egy nagy, nemes, gazdag király. Mivel élete a végéhez közeledett, el kellett döntenie, hogy a három fia közül melyiknek adja az országát: ki lenne a legbölcsebb, legjobb királya ennek a csodás, javakban bővelkedő országnak. Maga elé hívatta hát őket és így szólt:
– Kedves fiaim, mivel mindhármatokat egyformán szeretlek, egy próba elé állítalak benneteket. Ez majd segít eldönteni, hogy melyikőtök kormányozza halálom után az országot. A feladat, amire kérlek, a következő: palotámnak a báltermét pirkadattól éjfélig meg kell töltenetek színültig valamivel, akármivel. Akinek ez sikerül, az kapja meg a koronámat és a ...

Tovább Szólj hozzá

mese mesetár adventi mese Megtölteni a termet

2018. dec 12.

Mese, mese, mátka

írta: Kormos Rebeka
Mese, mese, mátka

3_nyilvesszo.jpgForrás: http://librarything-svetlana.blogspot.com

A kiolvasó első sora jutottak eszünkbe, ahogy mesetárunkat olvasóink javaslatai alapján újra szerkesztettük.
Mert ilyen népi kultúránk: "egylényegű".

mese_mese_matka.jpgForrás: http://csemadok.sk

Mesegyűjtemények

Az internet elterjedése lehetővé teszi a mese iránt érdeklődők számára, hogy elektronikus formában is megtaláljanak egy-egy népmesét. A lejegyzett szövegek - alapos gyűjtőmunka alapján - valamicskét visszaadhatnak a hajdan élt elődeink gondolkodásából, de bizony sok dolgunk van, amikor újra élővé szeretnénk tenni a szövegeket.
Hogy induljunk hát neki? ...mint az ifjak, akik kilövik a nyílvesszőket?
Javasolni szoktuk, hogy 3-4 verzióban is el kell olvasni a választott mesét. Ebben ...

Tovább Szólj hozzá

mese mesetár népmese mesegyűjtemény szöveges folklór

2018. dec 11.

A piros tojás

írta: Kormos Rebeka
A piros tojás

piros_tojas.jpgForrás: www.9honapbaba.hu

Amikor az Úrjézus halál volt a földön...

    meghalt, eltemették, de haramadnapra föltámadt. Az emberek vitték mindenfelé a nagy hírt, hogy:
- Feltámadt a Mester!
Egy kislány is híresztelte a faluban, hogy feltámadt az Úrjézus. A kötényében tojás volt. Akkor azt mondta neki az egyik ember:
- Nem hiszem el, hogy Jézus feltámadt, csak akkor, ha a kötényedbe pirossá változik a tojás.
A tojás abban a minutumban pirossá változott a kislány kötényében. Azóta festenek az emberek Jézus feltámadásának emlékére piros tojást. 

További mesék a  Mesetárban .

Pompás Napok  csapatával várjuk jelentkezésetek és megkereséseiteket akár felnőttként érdeklődtök, akár gyermekeiteket szeretnétek mesei ...

Tovább Szólj hozzá

mesetár népmese magyar népmese parasztbiblia A piros tojás

2018. dec 11.

A búzaszem

írta: Kormos Rebeka
A búzaszem

buza.jpgForrás:agroforum.hu

Volt egyszer egy...

    gazdag ember. Egész életében megvolt mindene. Három fiát szépen felnevelte. Hanem azért a kincsesláda kulcsával mégsem lehetett a betegséget kizárni a házból. Az bizony őt is utolérte. Nagy bajában, öregségében csak a legkisebb fia ápolta. A másik kettő ezalatt élte világát: szép feleséget, jó cimborákat szereztek.
Mégis, mielőtt meghalt volna a gazdag ember, úgy rendelkezett, hogy sok-sok aranyát a legidősebb fia kapja. Szép, tornyos házát, száz hordó borát a középsőnek ajándékozta, a legkisebbnek pedig nem hagyott egyebet egyetlen búzaszemnél.
Alighogy eltemették, a két nagyobbik fiú hamarosan megvigasztalódott a kincseken. Kinevették az öccsüket:
- No, te ugyan elmehetsz az ...

Tovább Szólj hozzá

népmese magyar népmese A búzaszem mestár